Zoeken Contact

Speciale uitgave van de nieuwsbrief EBBEN Partners

Elk kwartaal een nieuwsbrief van EBBEN partners. Met de meest actuele onderwerpen. Extra aandacht voor alle problemen door corona.

Ondersteuning van bedrijven tijdens de coronacrisis

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Dit is een speciale uitgave van de nieuwsbrief van EBBEN Partners. Hiermee geven we u en andere geïnteresseerden een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen tijdens de coronacrisis en van onze diensten om uit de problemen te blijven. Tevens nodigen we geïnteresseerden uit voor het webinar, “Ondersteuning van bedrijven in financieel zwaar weer”, een webinar dat we in april meerdere keren vrijblijvend zullen aanbieden.

Let goed op uzelf en elkaar, graag tot ziens in 2020!

Namens het hele EBBEN-team

Evert-Jan Lammers, Cosmo Schuurmans en Marcel Westerhoud

In deze speciale editie:

 • Over ons
 • Webinar
 • Steunmaatregelen

Bent u of kent u een organisatie die bang is voor betalingsproblemen of zoekt u informatie en advies over maatregelen? Contact: Kai-Chun Chan en Edwin Claassen, telefoon 035-2057575 of ga naar het contactformulier.

Over ons

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk en compliance. Wij helpen bedrijven en andere organisaties om in-control te blijven, ook tijdens incidenten zoals problemen met liquiditeit, continuïteit of reputatie.

Door de coronacrisis zullen veel meer bedrijven in financieel zwaar weer terecht komen dan de afgelopen jaren. Hiervoor kunnen ondernemers al jaren terecht bij EBBEN Intensive Care. De naamkeuze voor deze dienst van EBBEN lijkt nu wat ongelukkig, maar het is precies wat we voor u doen: helpen om krachtig in te grijpen vlak voordat het te laat is.

Als er financieel zwaar weer dreigt, zetten wij de klok stil zodat de ondernemer zijn ondernemings-activiteiten ongestoord voort kan zetten. Wij leggen direct contact met de stakeholders en brengen de crisissituatie onder controle. Daardoor wordt een mogelijk faillissement voorkomen.

Wij hebben een ruime ervaring met alle veel voorkomende stappen:

Overheidsmaatregelen

De ondernemer gebruik laten maken van overheidsmaatregelen waar hij voor in aanmerking komt zoals investeringssubsidies en werktijdverkorting, en van de noodmaatregelen tijdens de coronacrisis.

Ingrijpen bij een acuut probleem

Invoeren en toepassen van balansverkorting, actief debiteurenbeheer (incassobeleid en factoring), margeverbetering door moeilijke keuzes te maken, aflossingsplannen langlopende schulden, leasing, factoring, schuldsanering, verkopen van bedrijfsonderdelen, en koude sanering.

Organisatie op orde brengen

Aanpassen van de bestuursstructuur en de informatievoorziening, reviseren van contracten en verplichtingen, oplossen van juridische geschillen, optimaliseren van het personeelsbestand, optimaal benutten van productiemiddelen en het toepassen van een krachtiger financieel beheer.

Zwaar weer gesprekken

Overleg met de banken, betalingsregeling treffen met de belastingdienst, overleg met stakeholders zoals klanten en leveranciers.

Wilt u  meer informatie of advies over deze diensten?

Contact: Kai-Chun Chan en Edwin Claassen

Bel: 035-2057575 of vul contactformulier in.

Webinar

Ons webinar “Ondersteuning van bedrijven in financieel zwaar weer” helpt u om uit zwaar weer te blijven. Of om u naar rustiger vaarwater te loodsen als u al zware problemen ondervindt. Zowel tijdens als na de coronacrisis.

logo today

 

 

 

Programma

 • Hoe kun je acute problemen herkennen?
 • Hoe kun je deze problemen vermijden?
 • Hoe kun je ingrijpen in zwaar weer?
 • Welke steunregelingen stelt de overheid beschikbaar?
 • Vraag & antwoord met de sprekers

Sprekers

Evert Jan Lammers
Kai-Chun Chan
Edwin Claassen
Allen werkzaam bij EBBEN Partners.

Data

Donderdag 16 april 2020 van 14:00-14:45. Heeft reeds plaatsgevonden.
Donderdag 23 april 2020 van 19:30-20:15 uur. Heeft reeds plaatsgevonden.
Dinsdag 28 april 2020 van 19:30-20:15 uur. Bekijk dit webinar via deze link.

Over de steunmaatregelen

Hierna zetten wij voor u de volgende steunmaatregelen op een rij:

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
 3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (noodloket).
 4. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB.
 5. Uitstel van betaling voor belastingen.
 6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten van Qredits.
 8. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven.

Vindplaatsen van de genoemde steunmaatregelen. 

1 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat houdt de regeling in?

Werkgevers kunnen bij het UWV een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor werknemers waar zij wel of geen doorbetalingsplicht voor hebben. De regeling vervangt de werktijdverkorting die wordt ingetrokken en is bedoeld om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De regeling kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden met een mogelijkheid van verlenging van 3 maanden. Aan de verlening kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

 • De aanvraag kan worden ingediend met behulp van het loonheffingsnummer en de aangifte loonheffingen die is ingediend.
 • Werkgevers kunnen de regeling aanvragen bij het loket en via de website van het UWV.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werkgever committeert zich er vooraf aan geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De werkgever heeft voor 1 maart 2020 tenminste een maand omzet gedraaid. Indien er sprake is van een concern wordt het omzetverlies van de hele groep aangehouden.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Rekenvoorbeeld

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wat is de procedure?

 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • De werkelijke daling in de omzet wordt achteraf vastgesteld.
 • De omzet van 2019 wordt vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Voor bedrijven die na 1 januari zijn gestart geldt een andere meetperiode en voor hen wordt de opgetelde omzet doorgerekend naar een periode van 3 maanden. Voor meer informatie over het vaststellen van het omzetverlies kunnen ondernemers terecht op de website www.rekenhulpomzetverlies.nl
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

 • De aanvraag kan worden ingediend met behulp van het loonheffingsnummer en de aangifte loonheffingen die is ingediend.
 • Werkgevers kunnen de regeling sinds gisteren aanvragen bij het loket en via de website van het UWV.

2.  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Wat houdt de regeling in?

Deze regeling is gebaseerd op het al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De Bbz is tijdelijk versoepeld vanwege de bijzondere Corona-situatie. Aanvragen worden sneller behandeld en de inkomensondersteuning hoeft later niet te worden terugbetaald. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot aan het sociaal minimum, maximaal 1.500 euro netto per maand.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente (maximale looptijd van 3 jaar, geen aflossing tot 1 januari 2021).

Wat zijn de voorwaarden?

 • De toets op levensvatbaarheid van de onderneming wordt niet toegepast.
 • De toets op vermogens- of partnerinkomsten wordt niet toegepast.
 • De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.500 euro netto per maand.
 • De lening voor bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.
 • De regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont.
 • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.
 • De ondernemer, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, is woonachtig dan wel rechtmatig verblijvend in Nederland. Hij/zij is een Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend en de ondernemer voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf (o.a. ingeschreven in de KvK).
 • De ondernemer is voor 17 maart 2020 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar (werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • De ondernemer ziet zijn inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

 • Je kunt de regeling aanvragen via de website van de gemeente waar je woonachtig bent. Sommige gemeentes hebben dit proces uitbesteed aan externe partijen.
 • Ondernemers kunnen o.a. terecht op websites als 155.nl om vrijblijvend te checken of zij voor de regeling in aanmerking komen.

3  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (noodloket)

Wat houdt de regeling in?

Mkb-bedrijven die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies schade lijden komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming (gift) van € 4.000. Het moet gaan om een geregistreerde fysieke inrichting buiten huis.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming was al voor 15 maart 2020 in de KvK ingeschreven onder een van de voor deze regeling specifiek genoemde SBI codes.

Een greep uit de branches die voor deze regeling in aanmerking komen:

detailhandel
logiesverstrekking
reisbemiddeling en reisorganisaties
dansscholen, kunstzinnige vorming
rijscholen
kunst
wellness en overige dienstverlening
eet- en drinkgelegenheden
bioscopen
haar- en schoonheidsverzorging
sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
evenementenlocaties en organisatoren
casino’s
loterijen en kansspelen
 • Bij de onderneming werken maximaal 250 personen
 • Alleen in het geval van horecaondernemingen met SBI-code 51.10.1, 56.10.2 en 56.30 mag het gaan om een ondernemingsadres dat gelijk is aan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij andere ondernemingen mag het vestigingsadres niet gelijk zijn aan het privéadres van de eigenaar/eigenaren.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • In de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 verwacht de aanvrager een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De aanvrager heeft over de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

4 Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Wat houdt de regeling in?

 • Ondernemingen tot maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De overheid staat met deze regeling garant voor een deel voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheiden kunnen bieden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank:
 • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
 • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • Er wordt bij de regeling geen toets op een tekort aan zekerheden toegepast.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

Je kunt de regeling niet zelf aanvragen. Maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van het RvO:https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

5 Uitstel van betaling voor belastingen:eenvoudig uitstel voor drie maanden

Wat houdt de regeling in?

 • Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen kunnen de Belastingdienst eenvoudig verzoeken om 3 maanden uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het uitstel kan ook worden aangevraagd nadat de aangifte is gedaan en de aanslag is ontvangen.
 • De Belastingdienst zal de komende maanden geen verzuimboete uitdelen aan wie te laat is met het betalen van de belasting.
 • Ondernemers die door de huidige situatie een lagere winst verwachten kunnen daarnaast ook een verlaging van hun voorlopige aanslag aanvragen.
 • De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0% voor alle belastingschulden.
 • De belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01% met ingang van 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Na ontvangst van het verzoek zet de Belastingdienst de invordering direct stil. Inhoudelijke beoordeling van het verzoek volgt later.
 • Verzuimboetes worden achterwege gelaten.
 • Bedraagt de belastingschuld minder dan € 20.000 dan kan de aanvrager de Belastingdienst om een langere periode van uitstel van betaling verzoeken. Dat kan met behulp van een verklaring van een derde deskundige.
 • Uit de verklaring van de derde deskundige dient te blijken dat:
 1. Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen;
 2. De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
 3.  De ondernemer de betalingsproblemen voor datum X oplost;
 4.  De onderneming levensvatbaar is.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

6 Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Wat houdt de regeling in?

Mkb’ers en grote bedrijven die moete hebben om bankleningen en garanties te krijgen kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro, maar het kabinet streeft ernaar om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn voor deze regeling nog geen voorwaarden uitgewerkt.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.

 7 Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten van Qredits

 Wat houdt de regeling in?

 • Starters of ondernemers uit het kleinbedrijf die financiering vanuit de Stichting Qredits hebben ontvangen, kunnen aanspraak maken op uitstel van hun aflossingsverplichting en een rentekorting. Voorwaarde is wel dat de aanvraag Corona gerelateerd is, waarvoor Qredits een toets zal ontwikkelen.
 • De regeling is bedoeld omkleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor bestaande klanten verleent Qredits 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%.
 • Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Hoe kun je de regeling aanvragen?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

8 Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Wat houdt de regeling in?

 • Er komt voor land- en tuinbouwbedrijven een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De overheid staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
 • De regeling wordt op dit moment uitgewerkt.

Vindplaatsen van de genoemde steunregelingen

overleg kantoor EBBEN

 

 

 

 

 

Nicole van Zuilen

 

 

 

 

 

Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.Hartelijke groet,
Nicole van Zuilen
Adviseur Marketing en Communicatie

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Wederhoor en rapportage bij onafhankelijk onderzoek

Interviews

Het interviewproces in onafhankelijk onderzoek

Data-analyse

Data-analyse in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Verschillende onderzoeksmethoden bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoeksaanpak en fasering bij onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoek

Opdrachtvorming bij onafhankelijk onderzoek

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.