Zoeken Contact

Heeft u een zakelijk conflict of een geschil met een klant?

U heeft een zakelijk conflict of geschil met een klant en zoekt een mediator. Met mediation heeft u de oplossing voor een geschil zelf in de hand.

U heeft een zakelijk conflict of geschil en zoekt een mediator. EBBEN partners staat u terzijde. Het inschakelen van een mediator bij conflicten biedt veel voordelen. Met mediation heeft u de oplossing voor een geschil zelf in de hand. Mediation is vaak ook sneller en goedkoper dan het voortzetten van een juridische procedure.

EBBEN Partners begeeft zich op het vlak van governance, risk & compliance. Met accountants, juridische specialisten, bedrijfseconomen en data-analisten verrichten wij onderzoek, adviseren wij organisaties en verlenen wij ondersteuning bij rechtspraak en geschillen.

Het kenmerk van mediation is dat partijen, onder begeleiding van een mediator, zelf komen tot een oplossing voor hun conflict. U behoudt dus zelf de controle over wederzijdse afspraken in plaats van dat u bent overgeleverd aan het oordeel van een rechter of arbitragecommissie. En zonder kosten van advocaten. De gemaakte afspraken worden in principe vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee is mediation een belangrijk instrument voor risicobeheersing. De autonomie van partijen zorgt ervoor dat er alleen een afspraak komt als beide partijen zich daarin kunnen vinden. Met de toename van de aandacht voor corporate governance in het laatste decennium is ook de aandacht voor een adequate vorm van risicomanagement toegenomen. De verwachting is dat mediation ook in het bedrijfsleven steeds meer zal gaan worden toegepast. Al was het maar om de lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures te vermijden.

Bel voor meer informatie met Cosmo Schuurmans, partner bij EBBEN Partners, 06-46236606.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Fraude

Samenwerking EBBEN, Van Eijck, GraydonCreditsafe

Fraude

Zorginstellingen in de problemen?

Fraude

Belangenverstrengeling in de zorg

Fraude

Onderzoeken van zorgfraude

Fraude

Zorgfraude aanpakken door ontsluiten, verrijken en delen van data

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.