Zoeken Contact

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

EBBEN is haar tiende levensjaar ingegaan. Verschillende rechtsvoorgangers waren ervaren fraudespecialisten. Samen vormen ze bij EBBEN een sterke groep die vooroploopt in fraudebestrijding. Zijn er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, dan staan wij vooraan met oplossingen voor de nieuwe fraudes die daarbij ontstaan.

Fraudebestrijding voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen

Een van die ontwikkelingen betreft de terugtrekkende overheid. Nieuwe wetgeving gaat bedrijven de mogelijkheid bieden om strafvervolging te ontlopen door een fraude zelf te melden en daarna te schikken. Denk daarbij aan corruptie en andere misdrijven en misdaden. Die fraude mag in kaart gebracht worden middels zelfonderzoek. Dat kan Justitie veel werk schelen en voorts wordt het afbreukrisico vermeden. Wel moet het zelfonderzoek geloofwaardig zijn en dus worden er hoge eisen aan gesteld. Wij breiden ons team verder uit met experts op gebied van corruptie, zelfonderzoek en zelfrapportage. De leden van dit team hebben hun sporen verdiend met onderzoeken in landen waar deze ontwikkeling al 10-15 jaar speelt.

Een andere ontwikkeling betreft het risicobeheer in organisaties, door de verruiming van de ketenaansprakelijkheid. Dit wordt veroorzaakt door de verscherpte regels rond duurzaamheidsverslaggeving. Die regels zijn weliswaar alleen gericht op de grootste bedrijven maar deze kunnen hun aansprakelijkheid alleen ontlopen door hoge eisen stellen aan hun ketenpartners. Ook hier is te zien dat als het regent op de beurs dan druppelt het in het middenbedrijf. MKB-bedrijven die hun risico’s niet aantoonbaar in de greep hebben, riskeren hun contracten met de grote ondernemingen te verspelen. Werk aan de winkel dus. Hoe adviseren accountants en hun advocaten de bestuurders van deze bedrijven. En zijn zij er zelf klaar voor? Bij EBBEN Academy maken deze thema’s deel uit van de trainingsprogramma’s.

Tenslotte vermelden we hier een kentering in onderzoeksland waardoor de menselijke maat voorop komt te staan en kille regels niet langer prevaleren. Je rekenschap geven van de gevolgen van een persoonsgericht onderzoek is een morele plicht voor bestuurders die worden geconfronteerd met onregelmatigheden in hun organisatie. De recente publicatie van het rapport ‘Blind voor mens en recht’ toont een goed voorbeeld. Er is een duidelijke boodschap uit onderzoeksland dat alternatieven altijd moeten worden overwogen voordat tot een persoonsgericht onderzoek wordt besloten. Dat is belangrijk nu bijna alle overheden en bedrijven meldkanalen hebben en die vraag meerdere keren per jaar opkomt. Wij begeleiden organisaties met interne onderzoeken, van de ontvangst van een signaal en de triage tot het onderzoeksrapport. Steeds vaker zal het persoonsgericht onderzoek achterwege blijven, en worden vervangen door een cultuuronderzoek. Gericht op de oplossing en – mits goed uitgevoerd – wellicht minder beschadigde personen. EBBEN stelt haar ervaring graag ter beschikking.

Wil je meer weten over onafhankelijk onderzoek, maak dan contact met:

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Risicomanagement

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.