Fraude in de corporatiesector

Helaas blijven ook woningcorporaties niet verschoond van fraude. Met beperkte schade worden kantoorartikelen mee naar huis genomen voor eigen gebruik. Het gebeurt ook geraffineerder waarbij een fors persoonlijk gewin ontstaat ten koste van de corporatie.

Doorgaans spelen drie factoren een rol bij fraude:
1. Motivatie;
2. Gelegenheid;
3. Rationalisatie.

Iemand heeft schulden of een luxe levensstijl en ziet binnen het bedrijf mogelijkheden om frauduleus te handelen. Hij of zij rechtvaardigt dat met ‘ik werk er hard voor’, ‘ze betalen me te weinig’ of ‘anderen doen het ook’. Dit wordt de fraudedriehoek genoemd.

De frauderisicoanalyse van EBBEN

Sociale huurwoningen zijn een schaars goed. Er gaat veel geld om bij woningcorporaties en prijzen van vastgoedprojecten en onderhoud zijn doorgaans niet transparant. Dat maakt dat deze sector uitermate gevoelig is voor fraude. Om te analyseren of uw organisatie risico’s loopt heeft EBBEN een frauderisicoanalyse voor woningcorporaties ontwikkeld. De analyse beschouwt alle aspecten van de corporatie en geeft duidelijk aan op welke gebieden u onvoldoende bewapend bent tegen fraude.

De consultants van EBBEN inventariseren op welke gebieden de corporatie risico’s loopt. U kunt hierbij denken aan de woningtoewijzing, betalingsregelingen en aanbestedingen, maar ook aan abc-transacties of valse facturen.

Vervolgens beoordeelt EBBEN de wijze waarop u de organisatie heeft ingericht om dergelijke misstanden te voorkomen.

EBBEN rond het onderzoek af met een heldere rapportage van de bevindingen en komt zo mogelijk met aanbevelingen om de interne organisatie te versterken.

Waarom EBBEN?

EBBEN kent de corporatiesector en heeft een op sector toegeschreven tool beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan met de analyse. De passie van de consultants van EBBEN is om de professionaliteit van de organisatie verder te verbeteren, niet naar het blootleggen van tekortkomingen.

Site by Merkelijkheid.nl