Zoeken Contact

‘Commissarisdiploma’ nog ver weg

‘Commissarisdiploma’ nog ver weg

Nederland loopt niet warm voor certificering van bestuurders en commissarissen. Dat was donderdag 4 mei de uitkomst van een debat tussen toezichthouders uit verschillende sectoren, opleidingsinstellingen en headhunters.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie van het boek Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders van Hans Strikwerda, hoogleraar organisatieleer aan de UvA, en Jaap ten Wolde, adviseur op het gebied van integriteit.

Wettelijke verantwoordelijkheid

Aan de hand van zes spraakmakende gevallen (scholenkoepel Amarantis, installatiebedrijf Imtech, thuiszorgorganisatie Meavita, onderwijsinstelling ROC Leiden, energiebedrijf Econcern en DSB Bank) komen de auteurs tot de conclusie dat toezichthouders in veel gevallen over te weinig kennis beschikken om hun taak naar behoren uit te voeren. Certificering zou de kwaliteit van het toezicht verbeteren.

Tim Mortelmans, hoofd toezicht bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), zei niet per se tegen certificering te zijn, maar benadrukte dat dit nooit in de plaats kan komen van de wettelijke verantwoordelijkheid die de AFM draagt om tot een eigen oordeel te komen over de kwaliteit van toezichthouders bij banken en verzekeraars.

De AFM toetst jaarlijks zo’n 2500 personen op hun geschiktheid. Mortelmans wees erop dat het zelfreguleringsinstituut voor de effectenbranche Dutch Securities Institute (DSI) nu al een vorm van certificering hanteert en behulpzaam is bij het scheiden van het kaf van het koren. Maar hij zei erbij dat dit onvoldoende is om een compleet beeld te krijgen.

Noodzaak

Certificering is nodig omdat toezicht de komende jaren drastisch van karakter zal veranderen, stelt hoogleraar Hans Strikwerda.

Te vroeg voor certificering

Ook Marius Buiting, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en Guido van Woerkom, voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), zien niet veel in certificering. Van Woerkom zei liever zijn tijd en energie te besteden aan intensivering van de maatregelen die al zijn genomen om toezichthouders op te leiden. Andere aanwezigen vonden het te vroeg voor een certificering, omdat er onvoldoende overeenstemming is over de vraag aan welke eisen een commissaris precies moet voldoen.

De roep om een vorm van diplomeren klinkt regelmatig. Vorige maand bijvoorbeeld kondigde de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) een register aan waarin bestuurders worden opgenomen die voldoen aan specifieke, Europees verankerde eisen.

Strikwerda hield vol dat certificering een goed idee is omdat de komende jaren het houden van toezicht drastisch van karakter zal veranderen. ‘Controleren van de jaarrekening of andere accountantsachtige zaken worden geautomatiseerd. Het gaat veel meer om het creëren van waarde op langere termijn, kennis van innovatie, bewustzijn over namens wie je het werk doet.’

Jaap ten Wolde is partner bij EBBEN Partners

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1200738/commissarisdiploma-nog-ver-weg

Artikel geschreven door Rob de Lange.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.