Zoeken Contact

EBBEN is dé specialist in complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. EBBEN treedt nationaal en internationaal op bij incasso’s en handelsconflicten. Wij sporen vermogensbestanddelen op en ondernemen de actie die noodzakelijk is om uw vorderingen te incasseren of u te assisteren bij het oplossen van zakelijke conflicten.

BIJZONDERE PROBLEMEN

Organisaties worden soms geconfronteerd met problemen waarbij zij behoefte hebben aan de steun van een ervaren specialist. Een partij die naast je staat en die de slagkracht kan bieden in lastige zakelijke situaties, zoals het uitblijven van betalingen na een levering of transactie. Zowel in als buiten rechte staan wij onze cliënten bij om hun incassopositie te analyseren en waar nodig te versterken.

Een partij kan het gelijk wel aan zijn zijde hebben – en dit vaak zelfs al in rechte hebben gewonnen – maar dan is het alsnog lastig om dit ook daadwerkelijk in succes om te zetten. Het incasseren van vorderingen of verplichtingen en het vinden van de mogelijkheden tot verhaal is vaak niet eenvoudig. Welke assets zijn voor het verhaal relevant? Waar bevinden deze zich? Welke juridische hobbels kunnen de verhaalsmogelijkheden in de weg staan? Het is slechts een greep van de vragen die wij voor u kunnen beantwoorden.

BIJZONDERE EXPERTISE

EBBEN combineert een unieke mix van kennis en expertise die wij kunnen inzetten bij advies- en onderzoeksopdrachten op gebied van Governance, Risk & Compliance, met een specialisatie in fraude en integriteit. Asset tracing & incasso’s is een afdeling van EBBEN die zich specialiseert in geschiloplossing, complexe zakelijke incasso’s en asset tracing. Naast een stevige juridische basis op gebied van incasso, beslagrecht en zakelijke geschillen, beschikt EBBEN over expertise op gebied van (forensische) accountancy, schadeberekeningen en open source intelligence (OSINT). Ook heeft EBBEN een vergunning als particulier recherchebureau.

EBBEN heeft vestigingen in Brussel en Hilversum. De partners van EBBEN, ieder met tientallen jaren ervaring, hebben toegang tot een stevig internationaal netwerk, zodat wij overal ter wereld kunnen optreden voor onze cliënten.

Of het nu gaat om een afnemer die zijn factuur niet betaalt, een (voormalige) relatie die weigert om schade te vergoeden, een conflict bij de overname of verkoop van een bedrijf(sonderdeel), of een bestuurder of medewerker die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, EBBEN beschikt over kennis, tools en technieken om onderzoek te doen, informatie en inlichtingen te verzamelen, en – indien nodig – efficiënt en doortastend op te treden met incassomaatregelen.

DOELGERICHTE AANPAK

Om zo doelgericht en efficiënt mogelijk te kunnen opereren, hanteert EBBEN een fasegewijze aanpak. Daarmee voorkomen wij dat er hoge kosten worden gemaakt, voordat er een beeld bestaat over de vraag of een aanpak kans van slagen heeft.

Fase 1: Probleemanalyse

In de eerste fase wordt alle beschikbare informatie over de betrokken organisatie(s) en/of individuen en de vorderingen of het conflict verzameld. In deze fase staan de volgende vragen centraal:

  • Welke partijen zijn betrokken en welke belangen of motieven hebben zij?
  • Welke (zakelijke) relaties bestaan er tussen de partijen?
  • Wat is de achtergrond en aard van de vordering of het conflict en welke inschatting kunnen wij maken over de juridische haalbaarheid?
  • Welke informatie bestaat er op voorhand over verhaals- en beslagmogelijkheden, jurisdicties en eigendomsverhoudingen?

Na afronding van deze fase – die wij uitvoeren voor een vast bedrag – brengen wij een advies uit, waarin wij de opties van onze cliënt beschrijven, inclusief onze inschatting op succes en een plan van aanpak met begroting. Deze begroting bestaat veelal uit een vaste component en een variabel deel, afhankelijk van succes.

Fase 2: Onderzoek en juridische voorbereiding

In de tweede fase van het asset tracing onderzoek wordt onderzoek uitgevoerd en worden de juridische mogelijkheden verkend en in stelling gebracht. De volgende vragen worden in deze fase beantwoord:

  • Over welke vermogensbestanddelen beschikt de tegenpartij, hoe zijn deze gefinancierd, wat is de status van deze assets en waar bevinden deze zich?
  • Zijn de geïdentificeerde vermogensbestanddelen vrij van beslagen of andere vorderingen van derden?
  • Is er sprake van juridische constructies die het traceren en uitwinnen van de vermogensbestanddelen in de weg kunnen staan?
  • Welk aanvullend onderzoek is noodzakelijk om het geschil of de incasso kracht bij te zetten? Denk hierbij aan een schadeberekening of een forensisch toedrachtsonderzoek.
  • Welke juridische instrumenten kunnen worden ingezet om de vordering en incasso te effectueren? Indien noodzakelijk voor het veiligstellen van de belangen, wordt conservatoir beslag gelegd, of worden op andere wijze tegoeden en vermogensbestanddelen ‘bevroren’.

Aan het einde van deze fase is alles in gereedheid om de juridische strategie en tactiek uit te voeren.

Fase 3: Executie en incasso

Als de relevante assets zijn opgespoord en de juridische maatregelen in stelling zijn gebracht, is het zaak om zo snel mogelijk over te gaan tot het incasseren van de vordering of het terugvorderen van de assets. Dit kan zowel binnen als buiten rechte.

Voor het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen maken wij optimaal gebruik van onze kennis en ervaring. EBBEN bepaalt samen met haar cliënt de aanpak van de incasso en andere procedures. Het is mogelijk om een harde lijn te volgen, waarbij maximale druk op de schuldenaar wordt gezet. Aan de andere kant maken wij met grote regelmaat mee dat een cliënt ondanks een zakelijk geschil of een niet betaalde vordering de relatie met de tegenpartij wil bewaren. Door middel van onderhandeling, mediation en het treffen van een regeling (vaststellingsovereenkomst) komen wij tot een voor u bevredigende oplossing. Wij staan u vervolgens terzijde met het nakomen van de gemaakte afspraken.

Indien de middelen buiten rechte vruchteloos blijken, kunnen wij door het leggen van beslagen, het starten van juridische procedures, het executeren van vonnissen en het juridisch aanpakken van personen die zich achter vennootschappelijke structuren verschuilen ook de route van de gerechtelijke incasso inslaan. Of u nou kiest voor de harde weg of de zachte weg, EBBEN maakt voor u het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

 

Wilt u meer weten over asset tracing? Neem contact op met Kai-Chun.

Bel met Kai-Chun Mail met Kai-Chun

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.