Zoeken Contact

Meerwaarde verklaring omtrent risicobeheersing

Een Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) vormt een essentieel instrument voor organisaties om hun risico's te identificeren, beheren en communiceren.

VOR: essentieel voor risicomanagement en vertrouwen

Een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) is een verklaring die door het bestuur van een organisatie wordt afgelegd over de risico’s die de organisatie loopt en hoe deze worden beheerst. Het doel van de VOR is om de aandacht van de onderneming te richten op effectief risicomanagement en om zowel stakeholders als de accountant een duidelijke tool in handen te geven om te komen tot een gedegen due diligence c.q. assurance proces. De corporate governance code zal naar verwachting in 2025 worden aangepast om de VOR op te nemen in het bestuursverslag van beursgenoteerde vennootschappen.

Door het opstellen van een VOR kan een onderneming zich bewust worden van de risico’s die zij loopt en kan zij maatregelen nemen om deze risico’s te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een risicomanagementplan of door het aanstellen van een risicomanager.

Een VOR kan ook helpen om het vertrouwen van stakeholders zoals aandeelhouders, banken, milieugroeperingen en de overheid te vergroten. Door het afleggen van een VOR laat een onderneming zien dat zij zich bewust is van de risico’s die zij loopt en dat zij maatregelen neemt om deze risico’s te beheersen. Dit kan bijdragen aan een positief imago.

Ondernemingen hebben te maken met verschillende risico’s. Een van de belangrijkste risico’s is het financiële risico. Veel ondernemingen hebben vaak te maken met hoge investeringskosten met onzekere winstverwachtingen, waardoor zij financieel kwetsbaar kunnen zijn. Daarnaast hebben ondernemingen te maken met operationele risico’s. Dit zijn risico’s die voortkomen uit de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een ander risico waar ondernemingen mee te maken hebben, is het maatschappelijke risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ESG-doelstellingen of doelstellingen op het gebied van de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties. Als ondernemingen hun beloften niet nakomen, kan dit leiden tot maatschappelijke onrust en tot reputatieverlies.

Ten slotte hebben ondernemingen te maken met compliance risico’s. Dit zijn risico’s die voortkomen uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Ondernemingen moeten zich houden aan verschillende wetten en regels, zoals de arbeidstijdenwet, de AVG, fiscale wetten en de corporate governancecode. Als ondernemingen zich niet aan deze wetten en regels houden, kunnen zij boetes krijgen of zelfs hun vergunning verliezen.

Kortom, het opstellen van een VOR is nuttig. Een VOR kan helpen om de risico’s die een onderneming loopt in kaart te brengen en te beheersen en kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen van stakeholders. Bij EBBEN kunt u terecht voor deskundige begeleiding bij het invoeren of opstellen van een VOR, waarbij we onze expertise graag ter beschikking stellen om uw organisatie te helpen bij het effectief beheren van risico’s en het opbouwen van vertrouwen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoeksproces bij onafhankelijk onderzoek

Greenwashing

Greenwashing in het Fraude Champions programma

Advocaten

Onderzoeken voor advocaten bij de Ondernemingskamer

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid en risicobeheer in de praktijk

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.