Zoeken Contact

Mediation: probeer het eens!

Ik ben geslaagd voor het mediationexamen. De examencasus ging over iemand die een aanbouw wilde realiseren aan zijn huis. Op een gezellig avondje met de buren dacht de man hiervoor gemakkelijk instemming te verkrijgen. Op een geschikt moment schoof hij de tekeningen onder de neus van zijn buren. De buurvrouw liep woedend weg en wilde daarna niet meer met hem praten. Ik slaagde erin om de man en zijn buurvrouw weer met elkaar in gesprek te brengen. De man was gescheiden en wilde met zijn nieuwe vriendin in zijn huis gaan wonen. Om niet te worden herinnerd aan zijn oude gezinsleven wilden zij beiden het huis verbouwen. De buren hadden echter recent de tuin aangelegd met een nieuw terras. De aanbouw zou de zon op het terras wegnemen en ze hadden geen geld om de tuin opnieuw te laten veranderen. Daarnaast was de buurvrouw goed bevriend met de ex-vrouw van de man. Na het toepassen van mijn mediatorskils kregen zij begrip voor elkaars situatie. Dat was het kantelpunt. Hierdoor wilde de man tegemoetkomen aan de bezwaren van de vrouw door mee te betalen aan het verplaatsen van het terras en wilde de vrouw haar zegen geven aan de verbouwing.

Ik wil me bij EBBEN Partners gaan toeleggen op zakelijke mediation, business-to-businessgeschillen. Ook dat kunnen bouwprojecten betreffen, maar ook andersoortige kwesties. Het zijn veelal interpretatieverschillen over de strekking van een contract, problemen in de samenwerking, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, verschil in interpretatie over de te verwachten werkzaamheden en de datum van oplevering, of betalingskwesties. Nu zult u wellicht denken: “Wat heeft dat met je vak dat je uitoefent te maken?” EBBEN Partners begeeft zich op het vlak van governance, risk and compliance. Met accountants, advocaten, bedrijfseconomen en data-analisten verricht zij onderzoek, adviseert zij organisaties en verleent zij ondersteuning bij rechtspraak en geschillen.

Het kenmerk van mediation is dat partijen, onder begeleiding van een mediator, zelf komen tot een oplossing voor hun conflict. Men behoudt dus zelf de controle over wederzijdse afspraken in plaats van dat men is overgeleverd aan het oordeel van een rechter of arbitragecommissie. En zonder kosten van advocaten. De gemaakte afspraken worden in principe vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee is mediation een belangrijk instrument voor risicobeheersing. De autonomie van partijen zorgt ervoor dat er alleen een afspraak komt als beide partijen zich daarin kunnen vinden. Met de toename van de aandacht voor corporate governance in het laatste decennium is ook de aandacht voor een adequate vorm van risicomanagement toegenomen. De verwachting is dat mediation ook in het bedrijfsleven steeds meer zal gaan worden toegepast. Al was het maar om de lange doorlooptijden van gerechtelijke procedures te vermijden.

Bel voor meer informatie met Cosmo Schuurmans, partner bij EBBEN Partners, 06-46236606.

linkedin

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Audit

Het belang van een goed uitgevoerde internal audit voor een organisatie

Fraude

De bestuurder en zijn mat

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.