Zoeken Contact

Het UBO-register: de stand van zaken

Verwacht wordt dat het in het voorjaar van 2020 het UBO-register in werking treedt. Wat is het UBO-register, waarom en wanneer krijgt u ermee te maken?

Bent u al bekend met het UBO-register? Zeker is dat het UBO-register er komt. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is dat het register vanaf voorjaar 2020 in werking treedt. In Nederland krijgen zo’n 1,5 miljoen organisaties te maken met het register. Maar wat houdt dit in en waarom wordt het UBO-register eigenlijk in het leven geroepen? In dit artikel leggen we uit wat het UBO-register is en waarom de regelgeving verandert. Ook updaten we u over de huidige status van het UBO-register in Nederland én België.

Wat is UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, hiermee wordt de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie bedoeld. Een UBO is dus een natuurlijk persoon, die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie.

Denk aan een persoon met meer dan 25% aandelen in een BV of iemand die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang heeft in een VOF of maatschap. Voor vele verschillende soorten organisaties van verschillende juridische vormen is er uiteindelijk een UBO die vermeld zal moeten worden in het UBO-register. Er kunnen meerdere UBO’s zijn voor één organisatie.

Waarom komt er een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, fraude, corruptie, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Het register komt voort uit Europese regelgeving, waarmee de EU haar lidstaten verplicht stelt in een register bij te houden welke UBO verbonden is aan verschillende juridische entiteiten. Dit register wordt per lidstaat opgezet en bijgehouden, gegevens worden dus niet in één groot Europees register verzameld. Het gaat hierbij om organisaties zoals bedrijven en stichtingen maar ook om trusts.

Het UBO-register moet transparanter maken wie aan de touwtjes trekt bij in Nederland of België opgerichte organisaties. Enerzijds om te voorkomen dat financieel-economische criminaliteit niet meer verborgen kan worden achter verschillende rechtsvormen, anderzijds om personen en organisaties beter te informeren over met wie zij precies zaken doen.

UBO wetgeving in Nederland

De wet die het UBO-register verplicht maakt binnen de Europese Unie is op 30 mei 2018 aangenomen. Maar hoe staat het met de wetgeving in Nederland? De wet die het UBO-register mogelijk maakt is in april 2019 ingediend en op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment wacht de wet nog op goedkeuring door het parlement. Wanneer de wet behandeld zal worden is nog niet duidelijk, wél is duidelijk dat de regering het register in het voorjaar van 2020 in wil laten gaan. In Nederland zal overigens een uitzondering gelden op de Europese wetgeving, omdat het Nederlandse recht geen trust of andere vergelijkbare constructie kent.

De wet is alleen van toepassing op organisaties die in Nederland zijn opgericht. Buitenlandse ondernemingen en rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland worden niet in het Nederlandse UBO-register opgenomen. Zij moeten zich houden aan de regelgeving van het land waar zij zijn opgericht.

Het UBO-register is sinds 2019 actief in België

In België is het UBO-register al in werking gesteld. Bedrijven, opgericht in België, moesten voor 30 september 2019 de uiteindelijk begunstigden voor de eerste keer registreren. Hierna is een gedoogperiode ingesteld tot 31 december 2019, voor organisaties die nog geen UBO geregistreerd hadden.

Inmiddels is de wet dus volop in werking en moeten de UBO’s van in België opgerichte organisaties verplicht geregistreerd staan in het Belgische UBO-register. Meer over de registratie van uw UBO en de openbaarheid van het register leest u in dit artikel.

Wilt u meer weten neem contact op met Evert-Jan, hij helpt u graag verder.

Bel met Evert-Jan Mail met Evert-Jan
Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.