Zoeken Contact

WETEN MET WIE JE ZAKEN DOET

Kennis is de sleutel tot het beheersen van risico’s. Of je nou te maken hebt met een leverancier, (keten)partner, tegenpartij bij een transactie, huurders of medewerkers, voor een stabiele relatie is het cruciaal om kennis te hebben over mogelijke risico’s die bij de andere partij spelen. Met wie heb ik te maken? Spelen er belangen die ik niet ken? Is het een degelijke partij? Zijn er dingen uit het verleden die ik zou moeten weten voordat ik in zee ga met een persoon of organisatie? Is de verstrekte informatie correct en betrouwbaar?

Allemaal legitieme vragen waarop vaak niet eenvoudig antwoord is te geven. Welke informatie heb je nodig, hoe scheid je het kaf van het koren, en welk gewicht geef je aan bepaalde bevindingen? Voor situaties waar het er echt toe doet, loont het de investering om specifieke expertise in de arm te nemen.

ACHTERGROND ONDERZOEK DOOR EBBEN

Een achtergrondonderzoek van EBBEN begint bij de vraag welke risico’s willen we afdekken en hoe gaan we daarmee om. Wat voor onderzoek is er onder de gegeven omstandigheden nodig en hoe ver moet dat onderzoek gaan? Deze vragen liggen vast in beleid dat goed dient te worden gecommuniceerd aan de betrokken partijen.

De tweede stap is het formuleren van een risicoprofiel. Dit profiel kan betrekking hebben op de partijen zelf, maar ook op de processen die relevant zijn en de waarden van de organisatie die blootgesteld worden aan risico.

Het onderzoek wordt specifiek toegesneden op de aspecten die relevant zijn in de relatie met de partij die wordt gescreend. De resultaten zijn ‘to the point’, gaan de diepte in waar nodig en de aanpak raakt niet nodeloos aan privacy van de onderzochte partij.

EBBEN rondt het onderzoek af met een heldere analyse van de bevindingen en geeft een passend advies om eventueel geïdentificeerde risico’s af te dekken.

WAAROM EBBEN?

EBBEN kent de corporatiesector en heeft een op sector toegesneden aanpak ontwikkeld om direct met u aan de slag te gaan met de analyse. De focus van de consultants van EBBEN ligt niet zozeer op het blootleggen van tekortkomingen, maar op het verbeteren van de professionaliteit van de organisatie.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.