Zoeken Contact

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Woningcorporaties zijn organisaties die een maatschappelijk belang dienen. Zij beheren een schaars en gewild goed: betaalbare woningen. Gefinancierd met maatschappelijk kapitaal. Redenen om aspecten als integriteit en het afleggen van verantwoording hoog in het vaandel te hebben.

INTEGRITEIT: EEN MOEILIJK BEGRIP

Vraag aan tien verschillende mensen wat zij onder integriteit verstaan, en je krijgt tien verschillende antwoorden. Het antwoord van vandaag is anders dan het antwoord van een aantal jaren geleden. En de plaats speelt ook een rol: in België denken ze anders over integriteit dan in Nederland. Tot voor kort verschilde de integriteit in Limburg met die van Friesland. Wat wordt in de sector verstaan onder integriteit? En wat in uw corporatie?

POSITIEVE EFFECTEN VAN EEN INTEGERE WERKOMGEVING

Een veilig werkklimaat, een werkring waar niet wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd, waar dilemma’s heel gemakkelijk kunnen worden besproken met collega’s en met leidinggevenden, waar geen machtspelletjes worden gespeeld. Niet in de krant of in de sociale media terechtkomen door incidenten. Met plezier naar je werk gaan. Trots zijn op je werk en werkgever. Wie wil dat niet?

BEWUSTWORDINGSPROGRAMMA INTEGRITEIT

Ons programma start met het inventariseren van de ‘hard ware’: welke codes en regels zijn uitgevaardigd, vertrouwenspersonen, meldpunt van incidenten, etc. Aangevuld met enkele – vertrouwelijke – interviews. Onze bevindingen worden besproken met de leiding om vervolgacties te bespreken

EEN ENQUÊTE

Een veilige korte enquête onder de medewerkers leert ons en de leiding waar de aandachtspunten, dilemma’s en wensen liggen van de medewerkers.

BIJEENKOMST

De uitkomsten van de enquête en de mogelijke acties waartoe de enquête aanleiding geeft, worden interactief besproken met de medewerkers. Leidinggevenden dienen hier duidelijk een rol op te pakken. Ondersteund door de adviseur van EBBEN. De vertrouwenspersonen krijgen vervolgens de vloer: wat kunnen zij betekenen voor de collega’s. Hoe veilig kunnen zij worden geraadpleegd. Zijn ze buiten werktijd benaderbaar? Is een externe vertrouwenspersoon wenselijk gezien de kleine omvang van de organisatie? Zijn ze er alleen voor ongewenst gedrag of ook voor problemen die samenhangen met belangenverstrengeling of foute declaraties?

VERVOLG

Periodiek is een opfris- of terugkombijeenkomst heel nuttig. Welke dilemma’s worden ervaren? Wat kunnen de vertrouwenspersonen vertellen over hun ervaringen? Wat te doen met de nieuwe medewerkers, met de inhuurkrachten of de zzp’ers? Is voldoende informatie te vinden op het intranet? Hoe zit het met de leveranciers? En de huurders?

WAAROM EBBEN?

EBBEN kent de corporatiesector als zijn broekzak. En EBBEN beschikt over unieke kennis en ervaring op het gebied van integriteit.

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.