Wat is mediation?

Mediation is een alternatieve vorm van geschiloplossing voor juridische vormen als rechtspraak en arbitrage. Bij mediation zetten partijen zich vrijwillig in om onder begeleiding van een mediator tot een oplossing te komen. De vraag hierbij is niet welke partij gelijk heeft, maar welke oplossing voor partijen volstaat om het geschil te beëindigen.

Mediation en risicomanagement

Het kenmerk van mediation is de autonomie van partijen. Men behoudt zelf de controle over wederzijdse afspraken in plaats van dat men is overgeleverd aan het oordeel van een rechter of arbitragecommissie. En zonder kosten van advocaten. De gemaakte afspraken worden in principe vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee is mediation een belangrijk instrument bij risicobeheersing. De autonomie van partijen zorgt ervoor dat er alleen een afspraak komt als beide partijen zich daarin kunnen vinden.

Het mediationproces

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is de vertrouwelijkheid. Voor een succesvolle mediation is het van belang dat partijen in alle openheid spreken over kwesties, belangen en behoeften. Deze informatie blijft binnen de muren van de mediationruimte. Vaak wordt alleen de uitkomst van de mediation openbaar gemaakt. Mocht de mediation niet slagen, dan zijn tussentijdse afspraken of toezeggingen niet geldig.

Waarom EBBEN?

EBBEN kent de vastgoedsector en de sectoren waarmee zij samenwerken. Hierdoor kan zij zich snel verplaatsen in de kwesties die tussen partijen spelen. De passie van de professionals van EBBEN is om organisaties te laten excelleren.

Site by Merkelijkheid.nl