Zoeken Contact

Wat kun je doen als je bedrijf in financiële problemen verkeert?

Tips voor als je bedrijf in financiële problemen verkeert. Zorg dat je administratie op orde is. Zorg voor cashflow. Lees de verdere aanpak.

Drie tips voor als je bedrijf in financiële problemen verkeert

Tip 1: Zorg ervoor dat je administratie op orde is

De coronacrisis hakt er flink in. De overheid heeft verschillende regelingen getroffen om bedrijven die hun omzetten zien kelderen financieel te ondersteunen, maar dat zal lang niet altijd voldoende zijn. Bedrijven die hun financiële huishouding niet op orde hebben, krijgen het extra zwaar. Zij hebben geen idee hoe ze er precies voor staan en weten dus ook niet waar ze op kunnen sturen. Bovendien is het voor deze bedrijven extra lastig om een beroep te doen op de overheid. Alleen bedrijven met voldoende toekomstperspectief komen in aanmerking. Om dat te bewijzen heb je betrouwbare cijfers nodig.
Ook buiten coronatijd is een goede administratie cruciaal. Een belangrijke manier om een bedrijf structureel gezond te houden, is zorgen dat je grip houdt op je financiën. Relevante pijlers hierbij zijn omzet, marge, grootte orderportefeuille, debiteuren, crediteuren, voorraden, etc… De cijfers op zich zeggen niet alles, maar je kunt er eenvoudig essentiële ratio’s mee berekenen zoals de liquiditeit.

Tip 2: Zorg voor cashflow

Elke ondernemer heeft zowel debiteuren- als crediteurenposten. Die moeten enigszins met elkaar in evenwicht zijn. Zo niet, dan kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan waardoor een bedrijf niet meer in staat is om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Hoe zorg je ervoor dat er meer geld in de kas komt? Dat kan op verschillende manieren:

  • Meer verkopen, desnoods tegen een lagere marge, zodat de inkomsten toenemen;
  • Uitgaven omlaag brengen, bijvoorbeeld door minder voorraden aan te houden;
  • De betalingstermijn voor klanten verkorten en leveranciers later betalen;
  • Vaste lasten beperken bijvoorbeeld: goedkoper huurpand, minder personeel, andere leveranciers.

Alleen op basis van correcte, actuele cijfers kun je de juiste beslissingen nemen. Wacht dus niet tot de aanmaningen zich ophopen en je door de bomen het bos niet meer ziet. Als er eenmaal structurele achterstanden ontstaan, dan is het lastig om die weer weg te werken. Zodra je merkt dat je winst daalt, is dat al een teken dat er iets mis is. Op zo’n moment kun je vaak nog tijdig bijsturen en liquiditeitsproblemen voorkomen.

Tip 3: Grijp direct in en creëer vertrouwen bij je schuldeisers

Veel ondernemers houden hun problemen te lang voor zich. Om hulp vragen doet een ondernemer liever niet. Toch is het in de praktijk beter om wel actie te ondernemen. Als je te lang wacht, escaleren de zaken en kost het oneindig meer tijd, geld en negatieve energie om weer uit de problemen te komen. De kans is groot dat er conflicten ontstaan met je bank, leveranciers, klanten of medewerkers. Voor je het weet, hangen er rechtszaken boven je hoofd en sta je er alleen voor. Precies wat je wilt voorkomen.

Ondersteuning door EBBEN

Ondernemers schakelen EBBEN in als hun bedrijf door acute problemen in financieel zwaar weer is gekomen. Dat kan door het wegvallen van een belangrijke klant, dreiging met een beslaglegging of een faillissement, rechtszaken of staking van de medewerkers. Als ondernemers om ondersteuning vragen, kunnen wij naast hen gaan staan om het tij te keren. Wij zorgen voor overzicht, rust en minimaliseren de risico’s. Dit doen wij samen met de ondernemer vanuit een financiële en een juridische invalshoek. Vaak zien we voldoende mogelijkheden, maar moeten er rigoureuze en soms harde maatregelen genomen worden: bezuinigingen, gedwongen ontslagen of herstructurering. Soms is het echter al te laat, dan kunnen wij de ondernemer helpen met een overname, fusie of gecontroleerde afbouw van de onderneming.

Hoe pak je het aan?

Ons advies voor bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen is om zo snel mogelijk aan tafel te komen bij je bank, leveranciers en andere schuldeisers. Doe geen toezeggingen die niet kunnen worden nagekomen. En onderzoek de mogelijkheden voor je bedrijf eventueel met de hulp van een onafhankelijke specialist. Ga het gesprek aan en zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Als je de juiste feiten en cijfers op tafel kunt leggen, dan geeft dat vertrouwen zodat gesprekspartners je eerder tegemoetkomen.

Heeft u vragen over financiële problemen?

Wil je graag een keer vrijblijvend een probleemsituatie aan ons voorleggen? Of wil je meer weten over onze aanpak en ervaring? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Bel met ons kantoor 035 205 7575.

Bel met Kai-Chun Mail met Kai-Chun
Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.