Handige hulpmiddelen voor MKB-ondernemers

Veel MKB-ondernemers proberen hun gevoel te onderbouwen met berekeningen. Voor dergelijke analyses zijn allerlei handige hulpmiddelen beschikbaar. Een daarvan betreft de berekening van het break-evenpoint. Oftewel het niveau van de bedrijfsactiviteiten waarop het bedrijf quitte draait: bedrijfsresultaat nul.  Om het break-evenpoint te berekenen, deel je de totale vaste kosten door het verkoopresultaat per eenheid of per uur, zodat je het aantal eenheden/uren krijgt dat je moet verkopen om quitte te draaien.

Vereenvoudigd voorbeeld

Aan de hand van dit vereenvoudigde voorbeeld wordt het duidelijk:Een bedrijf X laat in haar bedrijfsadministratie zien dat het € 170.000 aan vaste operationele kosten heeft en € 20.000 aan rentekosten. De totale vaste kosten bedragen voor dit bedrijf afgerond € 190.000. (170 + 20). Verder heeft bedrijf X berekend dat het verkoopresultaat per eenheid product € 34 bedraagt: verkoopprijs minus de variabele kosten. Als je de totale vaste kosten van € 190.000 deelt door het verkoopresultaat van € 34 per eenheid, krijg je een break-evenafzet van 5.588 eenheden. Bedrijf X moet dus minimaal 5.588 producten verkopen om € 190.000 verkoopresultaat te halen. Dit verkoopresultaat dekt   alle vaste kosten: break-even.

Mocht de coronacrisis weer opflakkeren, dan wil je flexibel zijn, oftewel: een zo laag mogelijk break-evenpoint hebben. Bekijk daarvoor je kostenstructuur kritisch. Mogelijk is een deel van de vaste kosten eigenlijk variabel, of kan variabel worden gemaakt. Zoals door de outsourcing van personeelskosten en van het onderhoud van machines en installaties of het wagenpark verkopen en terug huren.

Hulpmiddel: veiligheidsmarge

Een vergelijkbaar hulpmiddel is de veiligheidsmarge. Dit is het percentage waarmee de omzet mag dalen voordat er verlies wordt gemaakt. We kunnen dit berekenen als het verschil tussen de werkelijke afzet en de break-even afzet.

In ons voorbeeld verkocht bedrijf X normaliter 10.000 eenheden, dat is dus 4.412 eenheden meer dan de break-even afzet. De veiligheidsmarge is 44% (4.412 / 10.000),  wat zegt dat de afzet met 44% mag dalen voordat het bedrijf quitte speelt. De afzetdalingen tijdens de coronacrisis tonen dat een goede veiligheidsmarge geen overbodige luxe is.

 

Break-evenpoint

Verder wordt het break-evenpoint gebruikt om de effecten van een veranderende afzet op het bedrijfsresultaat. te verklaren. Zo heeft een afzetdaling van 10% niet vanzelfsprekend een daling van het bedrijfsresultaat met  10% tot gevolg. Om dit effect te berekenen, moeten we eerst bepalen hoeveel meer of minder producten worden verkocht. Dit cijfer vergelijken we dan met de werkelijke afzet en het break-evenpoint. In ons voorbeeld zal een daling van de afzet met 1.000 eenheden (dus van 10.000 naar 9.000) een daling van het bedrijfsresultaat met 23% (1.000 / 4.412 eenheden) opleveren. We zien meteen dat bij dalende afzet, hoge vaste kosten zwaar wegen op de winstgevendheid. Inderdaad is flexibilisering van de kosten in crisistijd goud waard. Vindt u deze informatie behulpzaam?

Opgegeven ID bestaat niet. Probeer een ander ID!

Lees meer over Intensive Care van EBBEN

 

Lees meer in onze brochure intensive care

“EBBEN zet de klok stil als het voor uw onderneming vijf voor twaalf is. EBBEN onderneemt direct actie die noodzakelijk is om u in staat te stellen uw ondernemingsactiviteiten op een verantwoorde manier voort te zetten. EBBEN staat naast de ondernemer om het tij te keren. Wij nemen de crisis over, zorgen dat de onderneming kan doordraaien en buigen de situatie om naar een nieuwe, financieel gezonde bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan hier onze brochure aan. 

 

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.