Introductie

In de eerste plaats gaat het om duidelijkheid over het gewenste gedrag, veiligheid, aanspreekbaarheid en het afleggen van verantwoording. Verder gaat het om het voorkomen en tijdig herkennen van integriteitschendingen. Voorts moeten signalen van schendingen deugdelijk worden onderzocht. Ten slotte moet een organisatie kunnen leren van incidenten. Het versterken van integriteit binnen een organisatie start met het vergroten van het bewustzijn en het belang ervan. 

 

Training Integer gedrag en morele oordeelsvorming  

 In deze tweedaagse training gaan wij onder meer in op: 

 1. Het begrip integriteit en morele oordeelsvorming;  
 2. De toegevoegde waarde van integriteit en morele oordeelsvorming voor de organisatie en haar medewerkers;  
 3. Integriteit als onderdeel van een professioneel werkproces;  
 4. Morele aspecten in de werkomgeving herkennen, onderzoeken en bespreken; 
 5. Het omgaan met vragen over integer handelen, het nemen van beslissingen en het verantwoorden van keuzes.  

 Wilt u meer informatie over de training Integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor. 

Download hier de leaflet

 

Training Faciliteren en stimuleren van integer gedrag en morele oordeelsvorming 

 In deze driedaagse training behandelen wij onder meer de volgende onderwerpen: 

 1. De belangrijkste principes van integriteit, gedrag en morele oordeelsvorming;  
 2. De integriteitsinfrastructuur, het regelgevend kader en de principes rond het melden van integriteitsschendingen;  
 3. Oefenen met en reflecteren op dilemma’s over integer gedrag; 
 4. Leren hoe je een collega (een-op-een) naar een hoger niveau kunt brengen;  
 5. Leren hoe je positie als integriteitsfunctionaris samenhangt met de posities van andere professionals binnen de organisatie; 
 6. Leren hoe je een bewustwordings- en trainingsprogramma, een coaching programma en een integriteitstraining ontwikkelt en invoert.    

 Wilt u meer informatie over de training Faciliteren en stimuleren van integer gedrag en morele oordeelsvorming bekijk dan onze digitale leaflet of neem contact op met ons kantoor.

Download hier de leaflet

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.