Zoeken Contact

Nieuwsbrief EBBEN : herstructurering − maart 2021

Nieuws voor bedrijven in financiële problemen, hun adviseurs en relaties. EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het ondersteunen van de ondernemer in bedrijfseconomische crisissituaties en bij herstructurering. In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct ingrijpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen.

Nieuws voor bedrijven in financiële problemen, hun adviseurs en relaties

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het ondersteunen van de ondernemer in bedrijfseconomische crisissituaties en bij herstructurering. In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct ingrijpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen.

Hoe de omstandigheden van een bedrijf ook zijn, het beperken van de risico’s voor het bedrijf, de ondernemer en de stakeholders staat daarbij centraal.

In deze editie:
1. EBBEN Partners en Eagle TradeVision gaan samenwerken
2. Impact van de coronacrisis op strategieën voor bedrijven in nood
3. Hulp, tips en strategieën voor bedrijven in nood
4. Nieuws in andere bronnen
5. Ondersteuning door EBBEN

1. EBBEN Partners en Eagle TradeVision gaan samenwerken

EBBEN Partners en Eagle TradeVision zijn per maart een business partnership aangegaan, wat betekent dat Jan Willem van Hunnik (1964) zich heeft aangesloten bij EBBEN als associate partner. Hij gaat zijn expertise richten op het oplossen van vraagstukken rondom herstructureringen, ondernemingen in zwaar weer, fusies en overnames en onderzoek. Daarnaast blijft Jan Willem zich vanuit zijn eigen praktijk richten op corporate finance activiteiten.

Jan Willem is een zeer ervaren bedrijfseconoom. Sinds 1991 werkte hij in verschillende senior functies bij diverse multinationals. Tevens was Jan Willem DGA-CEO bij een middelgroot bouwbedrijf en heeft hij als interim-CEO gewerkt voor diverse MKB (familie-) bedrijven in zwaar weer. Hij heeft tientallen ondernemingen in diverse branches begeleid bij (internationale) herstructureringen, bedrijfsovernames, business valuations en financieringen. Jan Willem is ‘trusted advisor’ voor DGA’s van MKB-ondernemingen.

Daarnaast is hij gecertificeerd bedrijfsovername adviseur, bestuurslid van de Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) en lid van de Dutch Corporate Finance Association. Met de samenwerking met Jan Willem kan EBBEN haar dienstverlening op het gebied van herstructurering, fusies en overnames en onderzoek versterken en uitbreiden.

2. Impact van de coronacrisis op strategieën voor bedrijven in nood

Wat gebeurt er op dit moment bij bedrijven in nood? En hoe beïnvloedt de coronacrisis de strategieën die kunnen worden toegepast voor deze bedrijven? In deze bijdrage hebben wij een aantal actuele ontwikkelingen voor u op een rij gezet.

3. Hulp, tips en strategieën voor bedrijven in nood

  • Professionele hulp voor bedrijven in financiële problemen

Sommige bedrijven kunnen nog net overleven dankzij de corona-steunmaatregelen. Andere bedrijven kunnen alleen overleven met professionele hulp. Meer informatie over de aanpak van EBBEN Partners leest u in deze bijdrage.

  • Voorbeeld uit de praktijk

EBBEN Partners kan direct optreden bij bedrijven als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In deze bijdrage geven wij u een recent voorbeeld uit onze praktijk.

  • Tips voor bedrijven in financiële problemen

Een van onze belangrijkste tips voor bedrijven in nood: grijp direct in vanuit een goed financieel inzicht en creëer vertrouwen bij de schuldeisers. U leest meer over onze tips voor bedrijven in financiële problemen in deze bijdrage.

  • Strategieën voor bedrijven in financiële problemen

Wanneer de noodsituatie het dagelijks ondernemen steeds verder bemoeilijk, wordt ingrijpen noodzakelijk. In deze bijdrage geven wij een aantal voorbeelden van strategieën welke u in die situatie kunt toepassen.

4. Nieuws in andere bronnen

  • Uitbreidingen corona-steunmaatregelen

Op 27 oktober en 9 december 2020 en op 21 januari 2021 heeft het kabinet aanvullingen op het corona steun- en herstelpakket bekend gemaakt. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

a. Uitbreidingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021
Ondernemingen die bijzonder geraakt zijn door corona, zoals in de sectoren transport, horeca, retail en evenementen, krijgen extra steun. Daarnaast is deze tegemoetkoming voor meer kleinere ondernemingen opengesteld.

b. Voorraadvergoeding detailhandel
De voorraadvergoeding voor de detailhandel is verhoogd en de regeling is verlengd. Zo wordt aan winkels met moeilijk verkoopbare wintercollecties een opslag toegekend boven op het vastelasten-percentage dat van toepassing is in de berekening van de TVL.

c. Starters
Er wordt een regeling ingevoerd voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De inhoud van de regeling wordt nog uitgewerkt. De regeling geldt voor het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2021.

d. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd naar 85% van de loonsom. Voor de Tozo geldt dat deze met ingang van 1 februari 2021 kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Er wordt geen vermogenstoets ingesteld. Voorts is het niet mogelijk om na de afsluiting van het kwartaal de Tozo aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf het begin van het vorige kwartaal.

e. Evenementen
Voor het organiseren van evenementen wordt een garantiefonds ingericht. Het is de bedoeling dat evenementenorganisatoren met behulp van het fonds kunnen starten met het plannen en opzetten van evenementen, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is.

f. Belastingmaatregelen
De datum waarop bedrijven hun belastingen weer zullen moeten betalen schuift op naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld, die is ontstaan onder de uitstelregeling, terug te betalen. Daarnaast onderzoekt de Belastingdienst op dit moment de mogelijkheden om gericht belastingschulden kwijt te schelden, voor de gevallen waarin een terugbetalingsregeling niet voldoende is.

g. WHOA-kredietfaciliteit
Bedrijven die gebruik willen maken van de WHOA kunnen in aanmerking komen voor een krediet. De combinatie van het krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie verbetert.

Bronnen:

  1.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun–en-herstelpakket
  2.  https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
  • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Een bedrijf in financiële problemen kan een akkoord sluiten met (een deel van) haar schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Door de homologatie worden de schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, toch aan het akkoord gebonden.Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.Voor onze intensief beheer dienstverlening werken wij samen met WHOA-specialisten in ons netwerk. Voor meer informatie klikt u op deze link.

5. Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financiële nood zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers, dreiging met een beslaglegging of een faillissement, rechtszaken of stakingen. Als ondernemers ons in crisissituaties om ondersteuning vragen, gaan wij naast hen staan zodat ze weer overzicht en grip krijgen.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN of neem rechtstreeks contact op met één van onze specialisten:

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.