Introductie
Afbouw van de steunmaatregelen en het risico op ernstige problemen
Key succes factoren voor een turn around
Het risico van kritieke toeleveranciers beperken
Hoe ga je om met frauderisico in crisistijd?
Fraudstorytelling.com
Evenementen
Whitepaper
Nieuwe brochures
Recente publicaties
Vacatures

 

 

 

Traditioneel is de kalkoen degene die moet vrezen dat hij de Kerst niet haalt. In deze coronatijd geldt dat ook voor de poelier. Zeker nu Den Haag is begonnen met de grote afbouw van tijdelijke steunmaatregelen. Hoewel de economie groeit, blijft een shake-out onvermijdelijk. Immers, met de tijdelijke steunmaatregelen werden behalve de gezonde bedrijven ook vele zieke bedrijven gesteund. Dat er sprake is van een bubble blijkt uit het laagterecord aan faillissementen van het afgelopen jaar. Coronatijd als geleende tijd.

Gelukkig laten echte ondernemers zich niet afschrikken door dergelijke statistieken. Ze vechten voor elke klant en voor elke werknemer. En ze kunnen in deze afbouwfase op onze onverminderde steun rekenen. Geen tijdelijke steun maar wel inzichten, plannen en acties om weer gezond te worden. Hoe ze de economische groei kunnen benutten om hun cash flow te herstellen, uitgestelde betalingen te hervatten en weer vet op de botten te krijgen. Cashflow is en blijft daarbij de scherprechter. En hoe ondernemers kritisch kunnen kijken naar de eigen structuur en processen, want ook daar valt winst te behalen. Verder moet er naast de economische component voldoende aandacht worden besteed aan de juridische kant van de zaken.

In deze najaar-nieuwsbrief vindt u hierover enkele bijdragen. Verder leest u over de ontwikkeling van EBBEN als toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau voor de private en de publieke sector. En over onze klanten en onze mensen. Veel leesplezier!

Per 1 oktober is het kabinet begonnen met het afbouwen van de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat zij vanaf deze datum weer belasting gaan betalen.

Hoewel de economie draait is het niet vanzelfsprekend dat bedrijven vanzelf weer opleven. Door het herstel van de economie kan (extra) acute bedrijfseconomische druk ontstaan, waardoor bedrijven in nood komen. Verschillende oorzaken (bijv. hoge kosten, onvoldoende werkkapitaal of een inadequate financiële controle) kunnen voor een aantal bedrijven zelfs leiden tot business failure.

EBBEN ziet regelmatig bedrijven en organisaties die worden geconfronteerd met vraagstukken die direct van invloed zijn op hun voortbestaan. Of het nu gaat om het afwenden van een business failure, het anticiperen op de operationele risico’s van business failure of het anticiperen en onderzoeken van fraudesignalen- en risico’s. Met een multidisciplinair team van ervaren accountants, juristen, register valuators, data-analisten en adviseurs zetten wij ons elke dag in om voor onze cliënten het beste te leveren wat wij in huis hebben. In deze nieuwsbrief nemen wij u graag mee in onze pilaren van oplossingen en dienstverlening:
1. Onderzoek en forensische diensten;
2. Audit, risicomanagement en compliance;
3. Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

(bron: Rijksoverheid.nl)

 

 

 

Herstructurering foto Nieuwsbrief oktober

Door specifieke crisissituaties, zoals de meest recente kredietcrisis, de huidige coronacrisis en een snel herstel van de economie, kan (extra) acute bedrijfseconomische druk ontstaan. Hierdoor kunnen bedrijven in nood komen. Voor een aantal bedrijven kan dit zelfs leiden tot business failure. De situatie waarin een bedrijf of een organisatie niet meer zelfstandig kan voortbestaan zonder herstelmaatregelen en waarbij een uitstel (surseance) van betaling, een liquidatie of een faillissement niet kan worden uitgesloten. In deze bijdrage gaan wij nader in op de belangrijkste succesfactoren die bepalend kunnen zijn voor een goede ‘turn around’ van het bedrijf ten behoeve van een herstel of een recovery.

 

 

 

risico van kritieke toeleveranciers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor sommige organisaties geldt dat het grootste deel van het inkoopvolume geleverd wordt door een (zeer) beperkt aantal leveranciers. Kort gezegd zijn deze organisaties in hoge mate afhankelijk van die leveranciers. De risico’s en de beperkingen die door deze afhankelijkheid worden veroorzaakt, kunnen direct impact hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe kun je hier als organisatie het beste mee om gaan? U leest hier meer over in deze bijdrage.

 

 

 

frauderisico in crisistijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In crisistijd geldt: wat slecht is, komt snel. Dat geldt ook voor de kans dat fraude optreedt en voor de impact van die fraude in crisistijd. Typisch is de hogere kwetsbaarheid van organisaties die gepaard gaat met een lagere voorspelbaarheid van de stakeholders. Een andere typische factor in crisistijd zijn de goede intenties: in een crisis ziet u fraude om te overleven, fraude om gedwongen ontslagen te vermijden en fraude om de gevolgen van een faillissement te verlichten. Hoe gaat u hiermee om als bestuurder? En wat betekent dit voor toezichthouders en accountants? De kern van het antwoord ligt in een meer robuuste risico-analyse. Hierna bespreken we welke veranderingen dat vereist en hoe kunt u dat toepassen in de organisatie. U leest hier meer over in deze bijdrage.

 

 

 

Oproep van Fraudstorytelling

Bewustmaking en opleiding zijn een uitdaging als het een complex onderwerp betreft. Daarom lanceerde EBBEN dit jaar Fraudstorytelling: www.fraudstorytelling.com. Een uniek platform met documentaires en ander video- en audiomateriaal over corruptie, cybercrime, witwassen, fraude en overige integriteitskwesties. Inmiddels staan er meer dan 200 titels op en dit aantal groeit met tientallen per maand. Dit eersteklas materiaal is afkomstig van Al Jazeera, BBC, CNN, Deutsche Welle, enzovoorts. Door de ingebouwde zoekmachine vind je gemakkelijk films bij je onderwerp. Een groeiende Expert Community draagt nieuwe titels aan en maakt zichtbaar hoe je het materiaal kunt verwerken in een bewustmakings- en trainingsprogramma.

Binnen de Expert Community komen er Expert Groups per fraudetype. Zo starten we nu met Expert Groups rond corruptie, witwassen-terrorismefinanciering en cybercrime. Andere zullen volgen, zoals rond belastingfraude, integriteitschendingen en intellectual property. Voor deze Expert Groups is Fraudstorytelling op zoek naar professionals die hieraan graag een steentje willen bijdragen. Het platform is gratis en nonprofit; het betreft dus vrijwilligerswerk: door communityleden voor communityleden. Indien dit je interesseert, neem dan contact op met Fraudstorytelling: info@fraudstorytelling.com.

 

 

 

CCC bijeenkomst op 2 december in Amstelveen

Op donderdag 2 december zal de laatste CCC bijeenkomst van dit jaar plaatsvinden in het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland te Amstelveen. Het thema van de bijeenkomst is “Uitdagingen voor corporaties rond duurzaamheid”. De CCC bijeenkomst staat onder leiding van Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

Kijk hier voor alle evenementen dit jaar.

 

 

 

Whitepaper Herstructurering heli

Bedrijven en organisaties kunnen door verschillende oorzaken in de problemen komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot business failure. Business failure is een praktische verzamelterm, die verwijst naar de situatie waarin een organisatie niet meer zelfstandig kan voortbestaan zonder herstelmaatregelen.

Hoe herkent u ondernemingen in financiële nood? En wat zijn de mogelijkheden voor ondernemingen in nood om onder begeleiding te werken aan een turn around?

U leest hierover in onze Whitepaper “Voorkomen van business failure door turn around”. Daarnaast leest u in de Whitepaper meer over het gefaseerde actieplan wat wij in de praktijk toepassen voor organisaties in financiële nood.

U kunt de whitepaper hier downloaden via onze website.

 

 

 

Wij informeren u graag over onze nieuwe brochures. U kunt deze hier downloaden via onze website.

• EBBEN Bedrijfsbrochure
• EBBEN Advocatenbrochure

 

 

 

  1. Lees meer over de impact van de coronacrisis op de strategiëen voor bedrijven in nood in deze bijdrage.
  2. Lees meer over de symptomen van bedrijven in nood in deze bijdrage.
  3. Lees meer over de oorzaken van bedrijven in nood en de mogelijkheden om te ondersteunen in deze bijdrage.

Het nieuwste jeugdboek van Jaap ten Wolde is uit! Jaap ten Wolde, voormalig partner bij EBBEN, heeft een nieuw jeugdboek uitgebracht. In dit boek laat hij de jeugd spelenderwijs zien wat witteboordencriminaliteit is. Twee jeugdvrienden – 15 jaar – leren via een spannend avontuur de betekenis kennen van fraude, omkoping en bedreiging. Jaap hoopt dat ouders en grootouders hun kinderen en kleinkinderen via dit spannende boek een kijkje geven in dit deel van de wereld van volwassenen. Wij vinden het leuk dit nieuws met u te delen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN.

Nicole van Zuilen

Als u nog vragen hebt kunt u ons altijd bellen of mailen.

Hartelijke groet,

Nicole van Zuilen
Adviseur Marketing en Communicatie

 

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.