Zoeken Contact

Nieuwsbrief EBBEN juli 2021

Elk kwartaal een nieuwsbrief van EBBEN Partners, met de meest actuele thema's. De specialisaties van EBBEN: Onderzoek en forensische diensten | Audit, risicomanagement en compliance | Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

 

 

 

Introductie
Veilig melden en de bescherming van klokkenluiders
Fraudstorytelling.com
Intern onderzoek anno 2021
Meldkanalen? Een must!
Herstructurering: naar herstel van bedrijven in nood
Evenementen
Nieuwe brochures
Recente publicaties

 

 

 

Willen weten wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Dat is een van onze motto’s. Als leidinggevende van een organisatie wilt u dat ook. Zeker nu de coronacrisis menig bedrijfsmodel op z’n kop heeft gezet, bij uzelf, uw leveranciers of uw afnemers. De vooruitzichten voor deze zomer zijn goed: er is groei, covid-19 wordt verslagen en organisaties herstellen.

U wilt vast weten hoe uw organisatie er nu voor staat. In deze zomereditie vindt u een bijdrage over herstructurering van bedrijven, een van onze specialisaties. Verder bespreken we de wetswijziging die niet alleen de bescherming van klokkenluiders regelt maar ook eisen stelt aan meldkanalen en aan intern onderzoek van ontvangen meldingen. Dit is van belang voor zowel de private als de publieke sector. Meldkanalen zijn de ultieme procedure om te weten wat zich onder de oppervlakte afspeelt: minder bekend bij het grote publiek, maar des te krachtiger. Niet alle informatie komt namelijk bottom-up naar de bestuurskamer of de toezichtraad toe. Bepaalde signalen hebben de neiging om ergens onderweg te blijven hangen, zoals bij ongewenst gedrag, belangenverstrengeling en fraude. Dan bent u blij dat er naast de gebruikelijke kanalen van overleg en communicatie, een bijzonder kanaal bestaat waarin dit intern kan worden gemeld. We bespreken dit vanuit drie invalshoeken: de positie van de klokkenluider, het belang van een professioneel meldkanaal en het nut van een onderzoeksprotocol voor intern onderzoek van ontvangen meldingen.

Een van de eerste maatregelen die waarnemend gouverneur Remkes dit voorjaar in Limburg doorvoerde, was het invoeren van meldkanalen waar deze ontbraken. Sommige organisaties begonnen met een mailbox waar je iets kunt melden, andere kozen resoluut voor een digitaal meldplatform. Onze mening over die laatste keuze: de EU verlangt dat organisaties maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen met hun meldproces en spreekt in dat kader niet van ‘het beste’ maar van ‘proportioneel’.
Rest ons om u een prachtige zomer te wensen en veel leesplezier in deze zomereditie!

 

 

 

De Verenigde Staten kennen een systeem waarbij klokkenluiders een percentage van de door de SEC opgelegde boete kunnen ontvangen, indien een melding van de klokkenluider tot een veroordeling leidt. Dit systeem staat bekend als de Dodd-Frank Act. In de periode 2010 tot en met 2019 hebben in totaal 67 klokkenluiders gemiddeld een bedrag van $5,8 miljoen per klokkenluider ontvangen. Het lijkt dus effectief. In deze bijdrage tonen wij aan de hand van enkele voorbeelden dat zowel het op een veilige manier kunnen melden als de bescherming van klokkenluiders een belangrijk goed is.

 

 

 

Filmtip juli 2021: The Wirecard Fraud – How One Man Fooled all of Germany

Zijn toezichthouders, accountants en andere financiële waakhonden wel zo effectief als ze tegenwoordig zouden moeten zijn? De zaak van Wirecard legt een van de grootste financiële zwendelpraktijken van het afgelopen decennium bloot. Van een leidende positie in de Europese technologiewereld tot een ontbrekende 2,1 miljard dollar. Deze korte documentaire van ColdFusion legt de snelle opkomst van Wirecard uit en beschrijft hoe de financiële misstanden van het bedrijf stap voor stap aan het licht kwamen. Het duurde echter lang voordat de misstanden werden (h)erkend, waardoor miljoenen euro’s verloren gingen.

 

 

 

Anno 2021 bestaat voor interne onderzoeken, integriteitsonderzoeken en fraudeonderzoeken niet een standaard protocol dat alle relevante normen weerspiegelt. Op grond van de Europese Klokkenluidersrichtlijn zouden organisaties vanaf 17 december 2021 over een onderzoeksprotocol moeten beschikken. Waar komt deze verplichting vandaan? Waar dient een gedegen onderzoeksprotocol aan te voldoen? En welke maatregelen dienen organisaties te treffen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen? In deze bijdrage gaan wij nader op deze vragen in.

 

 

 

De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) brengt om het jaar het ‘Report to the nations’ uit. Het rapport van ACFE is gebaseerd op de resultaten van de ‘ACFE Global Fraud Survey’, een wereldwijde online-enquête onder de bij de ACFE aangesloten fraudeonderzoekers. In de rapporten van ACFE is een rode draad te ontdekken waar het gaat om het ontdekken van fraudes. Voor het merendeel van de onderzochte fraudes geldt dat deze zijn onderzocht naar aanleiding van een ‘tip’, een melding. De tip voert in de afgelopen vijf rapporten ‘de ranglijst’ aan als meest voorkomende bron voor de ontdekking van fraude.

In de nieuwe Europese klokkenluidersrichtlijn (EU Richtlijn 2019/1937) wordt aandacht besteed aan de tip en de noodzaak van meldkanalen, een van de manieren waarop de organisatie een tip kan ontvangen. Wat is het nut en de noodzaak van meldkanalen? Welke eisen stelt de Europese klokkenluidersrichtlijnen aan de inrichting van een meldkanaal? U leest hier meer over in deze bijdrage.

 

 

 

In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct helpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In een van onze eerdere bijdragen hebben wij de symptomen van ondernemingen in nood op een rij gezet. In deze bijdrage gaan wij in op de oorzaken van ondernemingen in nood en de verschillende mogelijkheden om deze ondernemingen te ondersteunen. U leest hier meer over in deze bijdrage.

 

 

 

Webinar FORAC op 8 juli 2021

EBBEN organiseert op 8 juli 2021 van 12:00 tot 13:00 uur het lunch-webinar ‘Het inbedden van forensische expertise in de dagelijkse accountantspraktijk’. EBBEN begeleidt diverse accountantsorganisaties met het vormgeven van een volledig programma voor de inzet van forensische expertise, of met delen daarvan. Als u geïnteresseerd bent om aan het webinar deel te nemen, meldt u zich dan bij ons aan: info@ebbenpartners.nl

Behavioral Risk Congres op 2 september 2021

Het Risk & Compliance Platform Europe organiseert op 2 september 2021 het Behavioral Risk Congres met als thema: Innovatief Toezicht & Tools. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste moderne tools? Wat doen zij − en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders − niet goed? Hoe kan het beter? Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden.

CCC bijeenkomst op 5 oktober 2021

CCC bijeenkomst over Auditplan, Risk in Focus 2022 en Security Management

Elk jaar is het weer een opgave. Het opstellen van het Auditplan voor het komende jaar. Gelukkig heeft CCC het afgelopen jaar met haar leden het Auditplan 2021 opgesteld. Dit is aan de CCC leden beschikbaar gesteld en is ook gepubliceerd in het CCC Jaarboek 2021. Voor het komende jaar 2022 zal het Auditplan aangepast worden. Met het CCC Auditplan wordt het leven van de controller en stuk makkelijker. Hij of zij gebruikt gewoon datgene wat op zijn of haar corporatie van toepassing is. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Dit alles is tot stand gekomen met de medewerking van Autoriteit Woningcorporaties.

 

 

 

Wij informeren u graag over onze nieuwe brochures. U kunt deze hier downloaden via onze website.
• EBBEN Bedrijfsbrochure
• EBBEN Advocatenbrochure

 

 

 

Wat is de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering?

Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van een bedrijfswaardering? En hoe komt een waarderingsrapport tot stand? In deze bijdrage gaan wij in op deze vragen én op de toegevoegde waarde van een bedrijfswaardering.

Aandeelhoudersgeschillen oplossen

Wat zijn de mogelijkheden bij een dispuut tussen aandeelhouders? En hoe voorkomt u als aandeelhouder een kostbare en tijdrovende procedure door efficiënt te schakelen? U leest hier meer over in deze bijdrage.

Waakvlam en vreugdevuur

Wat zijn de mogelijkheden bij een dispuut tussen aandeelhouders? En hoe voorkomt u als aandeelhouder een kostbare en tijdrovende procedure door efficiënt te schakelen? U leest hier meer over in deze bijdrage.

Integriteit en morele oordeelsvorming in een veilige werkomgeving

Dilemma’s kunnen veelal niet worden opgelost met beleid en procedures. Een besluit moet toch worden genomen. Welke stappen kunnen worden ondernomen en op welke wijze wordt de organisatie hierin getraind? U lees hier meer over in deze bijdrage.

De inzet van data-analyse loont in het kader van risicomanagement

In hoeverre heeft uw organisatie zicht op zwakheden in de interne beheersing? En hoe zou met behulp van data-analyse dat inzicht kunnen worden verkregen? Op welke wijze krijgt data-analyse structureel vorm, hoe is de procesinrichting en welke stappen maken daar onderdeel van uit? Lees hier hoe de data-analyse lonend kan zijn en de zwakheden in de interne beheersing blootlegt.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN.

Nicole van Zuilen

Als u nog vragen hebt kunt u ons altijd bellen of mailen.

Hartelijke groet,

Nicole van Zuilen
Adviseur Marketing en Communicatie

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Soft Controls

De zeven gouden regels voor een meldkanaal

Ondernemingskamer

Ondernemingskamer en EBBEN

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Audit

Een compliance onderzoek uitgevoerd door EBBEN

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.