onderzoek gedrag

 

 

Er vindt geen belangrijke besluitvorming meer plaats zonder integriteit daarin te betrekken. Willen we hier zaken mee doen? Willen we daar een vergunning aan verstrekken? Willen we die persoon als wethouder? Willen we dat bedrijf overnemen? We willen dit kunnen beoordelen en er grip op krijgen. 

Organisaties moeten niet jaarlijks een integriteitsverslag uitbrengen. Nee, informatie over integriteit zit versnipperd over vele verantwoordingen. Het jaarverslag gaat over de financiën zonder fraude. Het MVO-verslag gaat over de maatschappelijke zorgvuldigheid. Een sociaal jaarverslag. Een milieuverslag. Etc. En dit betreft alleen nog maar de gestructureerde en dus goed gemanagede informatie. 

Het gedrag van de bestuurders en de medewerkers en de communicatie daarover zijn minstens zo belangrijk. Maar er is geen gedragsverslag. En wat te denken van de kwaliteit van de diensten en producten? Er is geen kwaliteitsverslag. Net zomin is er een reputatieverslag over de eigenaren, de klanten en de leveranciers van de organisatie. Dat wil niet zeggen dat deze aspecten niet goed gestructureerd zijn of niet goed worden gemanaged. Organisaties willen gewoon niet overal verantwoording over afleggen. Een deel laten ze over aan het oordeel van de consumenten, de beurzen en de media. Deze hebben er zo een hele klus aan om hun mening te vormen. 

Het managen van integriteit is een grote opdracht en organisaties zijn kwetsbaar op dit punt. Integriteitmanagement is niet gecentraliseerd, het is versnipperd. Tot er verantwoording over moet worden afgelegd. En daar zit ontwikkeling in. Zo wordt er geëxperimenteerd met een ethisch jaarverslag. En er komt een verplichte paragraaf over fraude en corruptie in het accountantsverslag bij de jaarrekening. Een ‘Jaarverslag Integriteit’ is nog ver weg maar organisaties communiceren meer en meer gestructureerd over hun integriteitsmanagement en de uitkomsten daarvan. Een bron van plezier en discussie. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen, vanuit drie verschillende invalshoeken, platgeslagen: onderzoeken van ongewenst gedrag, managen met softcontrols en integriteit in fusies en overnames. 

Veel leesgenot! 

 

Meten en ontwikkelen van integriteit beleid; EBBEN Partners werkt met een groeimodel voor integriteit voor zowel de publieke als private sector. Door het invullen van de test kunt u een eerste beeld krijgen van de integriteit-volwassenheid van uw organisatie. Het EBBEN groeimodel biedt een route om oplossingsgericht om te gaan met integriteit. Bij ieder niveau past een set activiteiten, die zijn toegesneden op de situatie, van het op de agenda plaatsen van het onderwerp integriteit tot aan de optimalisatie van het beleid.

Test hier de integriteit-volwassenheid van uw organisatie

Uitgangspunten voor onderzoek naar ongewenst gedrag

Tijdens onderzoeken naar ongewenst gedrag, maar ook in de discussies in de media worden wij geconfronteerd met een aantal beelden die in de praktijk schadelijk kunnen zijn voor een goed en evenwichtig verloop van een onderzoek.

EBBEN wordt regelmatig gevraagd om onderzoek te doen naar signalen van ongewenst gedrag. Soms gaat het om risicovolle zaken die high profile zijn en mediagevoelig. Hiervoor werken wij samen met het private bureau Nijhof&Westerhoud. Hier lees je ons artikel over de verkeerde uitgangspunten voor onderzoek naar ongewenst gedrag 

Intern toezicht op en leiding geven aan integere organisaties

Klanten worden blij als organisaties leveren wat er van ze wordt verwacht en wellicht nog iets meer. Draait integriteit daar ook niet gewoon om? Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Het lijkt vanzelfsprekend en eenvoudig. De praktijk is vaak weerbarstiger. Hier lees je het gehele artikel.

Integriteitsrisico-analyse bij fusies en overnames

Bij elke fusie of bedrijfsovername speelt het due diligence-onderzoek of verificatieonderzoek een cruciale rol. Wij constateren dat integriteitsrisico’s bij een overnametransactie in bepaalde gevallen te makkelijk over het hoofd worden gezien. Integriteitsrisico’s zijn risico’s die afbreuk doen aan eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid. In dit artikel staan wij stil bij de aandacht die benodigd is voor de integriteitsrisico’s binnen het due diligence onderzoek

EBBEN Partners houdt zich onder meer bezig met complexe due diligence onderzoeken, die onder meer dienstig zijn aan overnameprocessen. In deze bijdrage bespreken wij twee voorbeelden uit onze praktijk.

EBBEN Academy

Op het gebied van integriteitmanagement verzorgen we via EBBEN Academy twee stevige programma’s. De eerste richt zich op de medewerkers van de organisatie. De tweede richt zich op de managers die er proactief leiding aan moeten kunnen geven:

 

 

 

 

Aan integriteitsvraagstukken geen gebrek. Het platform Fraudstorytelling staat vol met films en documentaires over dit onderwerp. Hierna geven we een selectie van recente titels die de variatie, de weeffouten en de hardnekkigheid van deze vraagstukken toont:

1. VW and Dieselgate  – What really happened, over hoe Dieselgate kon ontstaan en blijven bestaan, DW Documentary, 2022

2. Fincen-leaks (o.a. over hoe de Russische miljarden naar het Westen komen), BBC, 2021

3. Afvaldump door Rijkswaterstaat – Deel II, over de dubieuze rol van Rijkswaterstaat bij afvaldump in onze Maasplassen, Zembla, 2020

Het platform www.fraudstorytelling.com biedt u nog honderden andere films en documentaires over fraude en andere integriteitschendingen. U kunt scrollen door het aanbod, of zoeken op trefwoord dan wel titel. Het meeste materiaal is in het Engels maar er staan ook Nederlandstalige documentaires op.

 

 

 

Combating Financial Economic Crime – 29 april  
Onze partner Evert Jan Lammers is dagvoorzitter van het International Risk Congress  “Combating Financial Economic Crime” in Brussel. Het congres wordt georganiseerd door Risk & Compliance Platform Europe. Het event is hybride. De inschrijving verloopt via deze link.

Monitoring System – Controllers’ Circle Corporaties – CCC  – 9 juni 
Deze CCC bijeenkomst onder leiding van Cosmo Schuurmans en Piet Klop zal lid Sandra Oude Wesselink, concerncontroller bij Elkien een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren over het bij Elkien geïmplementeerde Continuous Monitoring System. Het door haar ingevoerde systeem is speciaal voor corporaties aangepast. Inschrijven kan hier.

Masterclass Zorgrfraude – 23 juni 
Onze partner Evert Jan Lammers verzorgt in Zwolle de Masterclass Zorgfraude. De doelgroep omvat Financials die te maken hebben met zorgverleners. Bijvoorbeeld vanuit gemeentes, vanuit zorgkantoren, vanuit de sociale recherche, werkzaam bij zorgverzekeraars, etc. De Masterclass wordt georganiseerd door Sijthof/NBA. Inschrijven kan nog.

 

 

 

Onafhankelijk onderzoek is niet onafhankelijk omdat er onafhankelijk op staat
Te pas en te onpas wordt het woord ‘onafhankelijk’ gebruikt, om aan een onderzoek de geur van objectiviteit te geven. Wat zorgt er nou voor dat we de kwalificatie ‘onafhankelijk’ steeds vaker wantrouwen? Omdat hiermee een discussie over objectiviteit wordt ontweken. Hoe harder de woorden ‘onafhankelijk onderzoek’ worden uitgesproken, hoe meer je op je hoede moet zijn.

Eerste hulp voor accountants bij fraudevraagstukken
Eerste hulp bij fraudegevallen is gemakkelijk als er een ervaren forensisch specialist bij betrokken is, die vaststelt of sprake is van fraude, die de signalen herkent, of er ook sprake is van corruptie, witwassen en non-compliance, wat de aard en omvang is, of het crisismanagement op orde is, et cetera. Daarnaast brengt de forensisch specialist overzicht en rust.

“Voorkomen van business failure door turn around – het redden van ondernemingen”
Afgelopen jaar is in Nederland het laagste faillissementscijfer bereikt sinds 2000. Met het afbouwen van de tijdelijke steunmaatregelen en het teruglopen van coulance van leveranciers en financiers, komen organisaties met onvoldoende (terug-)betaalcapaciteit momenteel in financieel zwaar weer. Ook bij een herstructurering is het van belang om grip te hebben onder andere op de integriteitsrisico’s die spelen binnen de organisatie.

EBBEN Partners is onder meer gespecialiseerd in het herstructureren van organisaties, zowel financieel als juridisch en organisatorisch. In onze whitepaper lees je meer over de symptomen en problemen van organisaties in financiële nood en geven wij een turn around actieplan om business failure te voorkomen.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN.

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.