Zoeken Contact

Herstructurering: naar herstel van bedrijven in nood

In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct helpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In een van onze eerdere bijdragen hebben wij de symptomen van ondernemingen in nood op een rij gezet. In deze bijdrage gaan wij in op de oorzaken van ondernemingen in nood en de verschillende mogelijkheden om deze ondernemingen te ondersteunen.

Professionele hulp

In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct helpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In een van onze eerdere bijdragen hebben wij de symptomen van ondernemingen in nood op een rij gezet. In deze bijdrage gaan wij in op de oorzaken van ondernemingen in nood en de verschillende mogelijkheden om deze ondernemingen te ondersteunen.

Ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering

In welke fase van de levenscyclus een bedrijf zich ook bevindt, EBBEN kan direct helpen als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In deze bijdrage hebben wij de oorzaken van ondernemingen in nood en de verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor u op een rij gezet.

Oorzaken van bedrijven in nood

Ondernemingen komen in nood door zowel zichtbare als onzichtbare oorzaken. Bovendien kunnen diverse oorzaken leiden tot een acute zichtbare crisis en tot een crisis die niet direct zichtbaar is. In de praktijk blijkt het vaak om mixvormen van oorzaken en omstandigheden te gaan.

Ondernemingen die in nood komen door verschillende oorzaken en omstandigheden vragen elk om een verschillende aanpak. Sommige gebeurtenissen zoals de coronacrisis met specifieke impact, soms op een gehele sector, zijn zo onvoorspelbaar en impactvol dat ze om een bredere aanpak vragen, dan alleen op bedrijfseconomisch niveau.

Op hoofdlijnen kunnen wij de volgende oorzaken onderscheiden:tabel interne en externe oorzaken

Voor ondersteuning bij een bedrijfseconomische crisis of een herstructurering dienen alle mogelijke (bedrijfskundige) oorzaken te worden onderzocht. In de volgordelijkheid van hun urgentie. Afhankelijk van de omstandigheden die zich voor doen en het moment waarop een herstructurering wordt gestart, wordt de aard en het karakter van de aanpak bepaald.

Herstructurering komt in fasen

Wij herkennen binnen de levenscyclus van een onderneming in verval een tweedeling in de herstructureringsmaatregelen; (ruim) voor een faillissement, of het voorportaal daarvan – de surseance van betaling (het moment waarop formeel ‘uitstel van betaling’ aan de rechter wordt gevraagd) en alle activiteiten nadat het faillissement is uitgesproken.

De maatregelen in de fasen vóór het faillissement vallen onder de namen “turn around” en “warme doorstart”. In de turn around-fase worden bedrijfskundige veranderingen geëffectueerd de acute crisis te voorkomen. Tijdens een warme doorstart is sprake van een liquiditeitscrisis en in het ergste geval ook van een surseance. In de praktijk geldt dat in minder dan 10% van de gevallen van surseance, de surseance uiteindelijk wordt opgeheven. In de andere gevallen gaan de ondernemingen failliet.

De onderstaande afbeelding geeft aan welke vormen van herstructurering van toepassing kunnen zijn afgezet tegen de tijd:

Levenscyclus

De aanpak en de aard van een begeleide herstructurering wordt bepaald door het moment van starten en door de status van de aandeelhouderswaarde op dat moment. Het uiteindelijke doel van een herstructurering is het verhogen van de aandeelhouderswaarde door een liquiditeitscrisis of zelfs een faillissement te voorkomen.

Aanpak voor bedrijven in nood

Evenals de oorzaken voor ondernemingen in nood kan ook de aanpak voor bedrijven in nood van geval tot geval verschillen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een business failure op hoofdlijnen voorkomen worden door:

 1. Opnieuw de controle te krijgen over de acute crisis met behulp van een korte termijn “emergency-plan”:
  1. Liquidatie voorkomen;
  2. Koude doorstart technieken na formeel faillissement;
  3. Vanuit surseance arrangeren van een warme doorstart;
  4. Turn around ‘ruim voor’ – ‘voor’ – ‘rond’ de fase van surseance.
 2. De steun van alle stakeholders te herwinnen;
 3. De business te repareren: oorzaken vaststellen en aanpakken op basis van een reeks “key succes factoren” voor een turn around;
 4. De toekomstige inkomsten te herstellen en het bedrijf over te dragen naar de gewenste situatie;
 5. Optioneel: lange termijn begeleiding (bijv. risicomanagement, bedrijfskundige advisering) en toezicht instellen (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Trusted Advisor, etc.).

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor een bedrijf of een organisatie in nood kunnen betekenen? Kijk dan op de website van EBBEN. Of neem contact op met één van onze specialisten:

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.