Professionele hulp voor bedrijven ook in coronatijd

Nu de coronacrisis aanhoudt, zullen veel gezonde bedrijven alsnog in moeilijkheden komen. Sommige daarvan kunnen nog net overleven door de corona-steunmaatregelen. Maar bij veel bedrijven staat het water aan de lippen en die kunnen alleen overleven met professionele hulp. Je herkent dergelijke bedrijven aan de volgende kenmerken. De financiële administratie is onvoldoende op orde, er is niet of nauwelijks grip op de financiën, de (juridische) geschillen stapelen zich op en de directie kan de situatie niet onder controle brengen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een middelgroot handelsbedrijf kon niet meer op tijd haar schuldeisers betalen. Op de administratie-afdeling lagen brieven van incassobureaus en dagelijks werd de onderneming benaderd door crediteuren en bezorgde aandeelhouders. De Belastingdienst was ervan overtuigd dat het bedrijf de betalingsachterstanden niet meer kon inlopen en had beslag gelegd op de goederen van het bedrijf, ter zekerheid van haar verhaal. De Belastingdienst wilde de goederen bij opbod verkopen. De executiedatum stond vast en de advertentie hiervoor was al online gezet. De directie was ervan overtuigd dat het een tijdelijk probleem was, maar de crediteuren en de aandeelhouders deelden deze overtuiging niet.

EBBEN aanpak

De directie van het bedrijf wendde zich tot EBBEN voor ondersteuning in deze crisissituatie. Wij hebben ons snel ingewerkt. Tijdens een gesprek op het kantoor van de Belastingdienst konden we de behandelaar van dit dossier ervan overtuigen dat er voldoende mogelijkheden waren om de betalingsachterstand van EUR 200.000 binnen een redelijke termijn in te lopen. De behandelaar verleende eerst twee weken uitstel. De executieverkoop werd aangehouden. In de eerste periode van uitstel hebben wij de crediteuren van de situatie van het bedrijf op de hoogte gebracht, zijn wij naast de directie gaan staan en hebben wij de directie weer inzicht en regie over de cashflow gegeven. Natuurlijk stond de belastingplicht en het betalen van alle vaste lasten hierin centraal.

Na twee weken volgden nog eens vier termijnen van twee weken uitstel. Na in totaal tien weken uitstel en meerdere malen per week telefonisch contact met de behandelaar, volgde het tweede persoonlijke gesprek op het kantoor van de Belastingdienst. Tijdens dit gesprek gaven wij een breder inzicht in de financiële conditie van het bedrijf en de totale schuldenpositie. Wij hadden op dat moment met de directie al verschillende scenario’s besproken waarmee het bedrijf er uiteindelijk weer bovenop kon komen en de turn-around bewerkstelligd kon worden. Maar het was essentieel dat ook de Belastingdienst daarmee zou instemmen.

Vertrouwen fiscus

Wat volgde was een betalingsregeling die niet werd aangemerkt als een formele betalingsregeling. Het bedrijf voldeed hiervoor namelijk niet aan de wettelijke eisen. Maar net als in andere situaties waarin schuldeiser en schuldenaar lijnrecht tegenover elkaar staan, moest ook hier de directie het vertrouwen terugverdienen. Nu ging het om het vertrouwen van de Belastingdienst. Dat is gelukt dankzij een aanpak waarbij stap voor stap en onder een strikte communicatie met de betrokken stakeholders de partijen weer met elkaar in gesprek kwamen. Door deze aanpak is bij de betrokkenen het vertrouwen gegroeid in de levensvatbaarheid van een mooie handelsonderneming.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financieel zwaar weer zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers of een samenloop van verschillende omstandigheden. Als bedrijven ons in crisissituaties om ondersteuning vragen, kunnen wij naast hen gaan staan om overzicht en rust te brengen. Bovendien minimaliseren wij de risico’s voor het bedrijf, de directie en de stakeholders.

Bedrijf toch in moeilijkheden?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven in moeilijkheden – richting de bank, de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen. Ons team bestaat uit accountants, juristen, register valuators en consultants die uw vraagstukken zorgvuldig oppakken.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met ons kantoor 035 205 7575, of kijk verder op de website van EBBEN. Direct in gesprek met één van onze specialisten:

 

 

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.