Zoeken Contact

Gezonde bedrijven nu toch in de problemen?

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in Onderzoek en forensische diensten, Audit, risicomanagement en compliance en Waardering, geschiloplossing en herstructurering. Een van de diensten van EBBEN is de ondersteuning bij bedrijfseconomische crisissituaties en herstructurering. Wij kunnen direct optreden bij bedrijven als er geen tijd meer is om effectief te ondernemen. In deze bijdrage delen we een voorbeeld uit onze praktijk.

Professionele hulp voor bedrijven in en na coronatijd

Na de coronacrisis blijven veel bedrijven en organisaties, in financiële moeilijkheden verkeren. Sommige daarvan kunnen nog net overleven, bijvoorbeeld door aanspraak te maken op extra financiële middelen met behulp van welwillende stakeholders. Maar bij veel bedrijven staat het water aan de lippen en die kunnen alleen overleven met professionele hulp. Daar komt bij dat de Belastingdienst heeft aangekondigd dat de belastingschulden, die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd, met ingang van 1 oktober 2022 dienen te worden afbetaald. Bedrijven krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschulden af te lossen.

Bedrijven in financiële moeilijkheden herken je meestal aan de volgende kenmerken. De financiële administratie is onvoldoende op orde, er is niet of nauwelijks grip op de financiën, externe omstandigheden hebben directe invloed op de bedrijfsvoering (oorlog, energieproblematiek), de (juridische) geschillen stapelen zich op en de directie kan de situatie niet onder controle brengen. Dit zijn problemen welke zich op de korte termijn manifesteren. Veelal is er al sprake van bedrijfskundige problematiek over een langer tijdvlak. Het is zaak – naast een direct ingrijpen – ook de achterliggende oorzaken op te sporen en op termijn aan te pakken.

Voorbeeld uit de praktijk

Een middelgroot handelsbedrijf kon niet meer op tijd haar schuldeisers betalen. Op de administratie-afdeling lagen brieven van incassobureaus en dagelijks werd de onderneming benaderd door crediteuren, gerechtsdeurwaarders en bezorgde aandeelhouders. De Belastingdienst was ervan overtuigd dat het bedrijf de betalingsachterstanden niet meer kon inlopen en had beslag gelegd op de goederen van het bedrijf, ter zekerheid van haar verhaal. De Belastingdienst wilde de goederen bij opbod verkopen. De executiedatum stond vast en de advertentie hiervoor was al online gezet. De directie was ervan overtuigd dat het een tijdelijk probleem was, maar de crediteuren en de aandeelhouders deelden deze overtuiging niet.

EBBEN aanpak

De directie van het bedrijf wendde zich tot EBBEN voor ondersteuning in deze crisissituatie. Wij hebben ons snel ingewerkt. Tijdens een gesprek op het kantoor van de Belastingdienst konden we de behandelaar van dit dossier ervan overtuigen dat er voldoende mogelijkheden waren om de betalingsachterstand van EUR 475.000 binnen een redelijke termijn in te lopen. De behandelaar verleende eerst twee weken uitstel. De executieverkoop werd aangehouden. In de eerste periode van uitstel hebben wij de crediteuren van de situatie van het bedrijf op de hoogte gebracht, zijn wij naast de directie gaan staan en hebben wij de directie weer inzicht en regie over de cashflow gegeven. Natuurlijk stond de belastingplicht en het betalen van alle vaste lasten hierin centraal.

Na twee weken volgden nog eens vier termijnen van twee weken uitstel. Na in totaal tien weken uitstel en meerdere malen per week telefonisch contact met de behandelaar, volgde het tweede persoonlijke gesprek op het kantoor van de Belastingdienst. Tijdens dit gesprek gaven wij een breder inzicht in de financiële conditie van het bedrijf en de totale schuldenpositie. Wij hadden op dat moment met de directie al verschillende scenario’s besproken waarmee het bedrijf er uiteindelijk weer bovenop kon komen en de turn-around bewerkstelligd kon worden. Maar het was essentieel dat ook de Belastingdienst daarmee zou instemmen.

Vertrouwen Belastingdienst

Wat volgde was een betalingsregeling die niet werd aangemerkt als een formele betalingsregeling. Het bedrijf voldeed hiervoor namelijk niet aan de wettelijke eisen. Maar net als in andere situaties waarin schuldeiser en schuldenaar lijnrecht tegenover elkaar staan, moest ook hier de directie het vertrouwen terugverdienen. Nu ging het om het vertrouwen van de Belastingdienst. Dat is gelukt dankzij een aanpak waarbij stap voor stap en onder een strikte communicatie met de betrokken stakeholders de partijen weer met elkaar in gesprek kwamen. Door deze aanpak is bij de betrokkenen het vertrouwen gegroeid in de levensvatbaarheid van een mooie handelsonderneming.

Ondersteuning door EBBEN

EBBEN ondersteunt bedrijven en organisaties die door acute problemen in financieel zwaar weer zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld door de coronacrisis, het wegvallen van belangrijke klanten dan wel leveranciers of een samenloop van verschillende omstandigheden. Als bedrijven ons in crisissituaties om ondersteuning vragen, kunnen wij naast hen gaan staan om overzicht en rust te brengen. Bovendien minimaliseren wij de risico’s voor het bedrijf, de directie en de stakeholders.

Bedrijf toch in moeilijkheden?

Regelmatig treedt EBBEN op voor bedrijven en organisaties in moeilijkheden – richting financiers (banken), de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers – om tot oplossingen te komen. Ons team bestaat uit accountants, register valuators, juristen en consultants die uw vraagstukken zorgvuldig oppakken.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met ons kantoor 035 205 7575, of ga in gesprek met één van onze specialisten:

 

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Advocaten

Financiële cijfers doorgronden voor advocaten

Geschiloplossing

Waardering & geschiloplossing

Geschiloplossing

Toegevoegde waarde van een partijdeskundige bij een juridisch geschil

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.