EBBEN TOOL’S DAY 2022

Webinar over de inzet van tooling op vrijdag 7 oktober 2022

Jaarlijks  organiseren we EBBEN TOOL’s DAY een event over tooling die wordt ingezet in het managen van de risico’s van “wrong doing”: fraude, integriteitschendingen en non-compliance.

Steeds meer organisaties krijgen te maken met onregelmatigheden zoals fraude, issues rond integriteit en last cybercriminaliteit. De mens is daarbij vaak de zwakste schakel. Tools helpen om deze risico’s te beperken. Hiermee worden mensen geholpen, gecontroleerd, getraind of vervangen. Er zijn tools voor gedragsondersteuning en voor technische ondersteuning. De ontwikkeling gaat op beide terreinen erg snel en lijken technisch onbegrensd. Er zijn wel enkele andere uitdagingen en beperkingen. Het onderzoek naar tooling en de ontwikkeling daarvan biedt interessante mogelijkheden in de hele keten bij het terugdringen van onregelmatigheden: bewustmaking, training, preventie, detectie, toezicht, handhaving, onderzoek, vervolging, sanctie, monitoring en bijsturing.

Dit jaar organiseren we EBBEN TOOL’S DAY in de vorm van een lunch webinar. Tijdens dit webinar gaan ontwikkelaars van tools in gesprek met gebruikers uit de publieke- en de private sector. Centraal staan de trends en uitdagingen in tooling. Aan het einde wordt de jaarlijkse prijs uitgereikt voor de meest innovatieve tool.

Als ontwikkelaar / bedrijf kun je een tool aanmelden tot tot 24 maart 2022. Schrijf je tool in met een korte omschrijving over het doel, de gebruiker en de inzet van jouw tool via info@EBBENPartners.nl

 (*) De inzet van tooling bij het terugdringen van onregelmatigheden

Enkele voorbeelden illustreren hoe breed wrong doing is en hoe breed inzetbaar tools zijn:

  • Binnen internationale bedrijven blijft corruptie soms lang verborgen. Een meldkanaal is een tool om de corruptiemeldingen te kanaliseren. Het meldkanaal moet dan wel zijn ingebed in een onderzoeksprotocol; professionaliteit is daarbij een sleutelwoord.
  • In de bankensector moet opgetreden worden tegen witwassen. Daarbij helpen screening tools om de achtergrond van nieuwe klanten te beoordelen. We zien dergelijke tools terug bij KYC, pre-employment screening, conflict-of-interest procedures en transaction forensics.
  • Cybercriminelen plaatsen spyware en ransomware in computersystemen door medewerkers op geïnfecteerde e-mails te laten klikken. Steeds meer organisaties houden hun eigen mensen scherp door hen regelmatig testmails te sturen. Dit blijkt een doeltreffende tool te zijn.
  • Zowel in de publieke als ook in de private sector neemt data-analyse en profiling een vlucht om tijdig ongewenste handelingen en transacties te signaleren. De effectiviteit van data-analyse is sterk toegenomen door zelflerende modellen, kunstmatige intelligentie en algoritmes.
  • Steeds meer overheden, toezichthouders en leidinggevenden proberen om juist gedrag te stimuleren èn verkeerd gedrag bij te sturen. Didactische tools zijn sterk in opkomst zoals serious gaming, leerplatformen, storytelling en audiovisuele ondersteuning.

Doeltreffendheid en nieuwe ontwikkelingen

Het onderzoek naar de doeltreffendheid van tools, laat zien dat tooling echt werkt en loont. Als voorbeeld geldt dat de schade door fraude de helft lager is bij die organisaties die een meldkanaal hebben in vergelijking met organisaties zonder meldkanaal. Dit komt omdat dankzij het meldkanaal de onregelmatigheden eerder worden gesignaleerd. Een digitaal meldkanaal heb je al voor enkele duizenden euro’s per jaar en daarmee is voor veel organisaties het sommetje snel gemaakt.

De ontwikkelingen gaan snel. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van onderzoekstools, zoals e-discovery. Dat zijn tools waarmee grote hoeveelheden ongestructureerde data kunnen worden onderzocht op aanwijzingen van onregelmatigheden. Door de exponentiële groei van digitale data, werden datasets op een gegeven moment dusdanig omvangrijk dat de tools erop vastliepen. Inmiddels kunnen de datasets intelligent worden gereduceerd tot hanteerbare volumes. Bij het doorzoeken zorgt kunstmatige intelligentie ervoor dat de meest relevante informatie het eerst wordt weergegeven. De tools zijn zelflerend. Middels text-mining worden teksten doorzocht op aanwijzingen zoals misleiding. Digitale beelden een geluiden worden herkend, geïnterpreteerd en betrokken in de analyse. Zo is de kans sterk toegenomen dat de data zijn geheimen prijsgeeft. Ook op andere tooling-domeinen zien we dergelijke ontwikkelingen en doorbraken.

Tooling is dus breed toepasbaar, doeltreffend en de ontwikkelingen gaan snel. Daarbij lopen we tegen enkele stevige uitdagingen aan. Denk hierbij aan de privacyregels (profiling), integratie (koppelen van tools aan data en systemen), culturele verschillen (al dan niet anoniem melden toestaan in het meldkanaal), wettelijk kader (staan de data in Europa of de VS), foutmarges (zowel false positives als false negatives), ethische grenzen (algoritmen) en de kosten van sommige tools.

TEAM EBBEN TOOL’S DAY

Evert Jan Lammers: Lammers@ebbenpartners.nl
Marcel Westerhoud: Westerhoud@ebbenpartners.nl
Moreen Scholten: Scholten@ebbenpartners.nl
Maxine Hofman: Hofman@ebbenpertners.nl

Site by Merkelijkheid.nl

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.