Zoeken Contact

CCC-Webinar op 16 april

In "Kennis Apps" zijn risico's, beheersingsmaatregelen en audits als best practices concreet uitgewerkt en direct toepasbaar in de eigen omgeving. Het webinar geeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en te beoordelen in hoeverre deze apps mogelijk interessant zijn voor uw corporatie.

 

CCC-Webinar 16 april om 15.00 uur :  three lines of defence in de cloud

Cosmo Schuurmans zal vanuit CCC dit webinar openen en toelichten wat de bevindingen waren van de werkgroep die software van verschillende leveranciers met elkaar vergeleken heeft. De conclusie is dat de software van Fully in Control (FiC) prima aansluit bij de behoefte van corporaties. Cosmo Schuurmans en Geert Haisma van FiC zullen daarom de mogelijkheden toelichten in een CCC-webinar op 16 april. Zo werkt FiC met de door CCC ontwikkelde “kennis Apps”. In deze “kennis Apps” zijn risico’s, beheersingsmaatregelen en audits als best practices concreet uitgewerkt en direct toepasbaar in de eigen omgeving. Het webinar geeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en te beoordelen in hoeverre deze apps mogelijk interessant zijn voor uw corporatie.

U kunt zich hier aan melden als u wilt deelnemen aan het CCC-webinar over three lines of defence in de cloud.

Als gevolg van de huidige maatregelen kunnen we voor de zomer geen CCC-bijeenkomst meer organiseren. De volgende data kunt u in uw agenda noteren; dinsdag 29 september en / of maandag 7 december. Op 29 september aanstaande zijn we bij Wooninc in Eindhoven te gast en op 7 december bij Ymere op het hoofdkantoor in Amsterdam. Voor beide bijeenkomsten geldt de inloop vanaf 11.30 uur met broodjeslunch en we sluiten af om 16.00 uur.

Het beloven bijzonder interessante interactieve bijeenkomsten te worden. In Eindhoven bij Wooninc wordt onder andere het CCC auditplan voor 2021 ontvouwd en toegelicht door Piet Klop en Cosmo Schuurmans.
In Amsterdam bij Ymere wordt onder andere de specifieke wet- en regelgeving voor WoCo’s besproken, toegelicht en de wetgeving in de pijplijn met haar consequenties komt ook aan de orde.

U kunt zich nu hier al vast inschrijven voor de bijeenkomst in Eindhoven op 29 september.

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

De meest recente blog van Cosmo Schuurmans gaat over de democratische en coachende managementstijl die meer past bij de huidige tijdsgeest. Zelf denken in plaats van alleen maar uitvoeren wat de baas zegt.

Lees hier de blog meer

FullyInControl

 

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Waardering

De waarderingsopdracht na een juridisch geschil

Audit

Het belang van een goed uitgevoerde internal audit voor een organisatie

Fraude

De bestuurder en zijn mat

accountantsorganisaties

Nieuw programma van EBBEN Academy voor Forensic Champions bij accountantsorganisaties

Forensisch onderzoek

De vier fraudeseizoenen voor de accountantsorganisatie

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.