EBBEN combines complementary expertise with sector-oriented services into unique solutions for housing associations. Examples are:

  • Implementation internal audit;
  • Assessment quality budget and management reporting;
  • Special investigation of irregularities;
  • Background investigation of key officials or business partners;
  • Fraud risk analysis; Integrity awareness program;
  • Whistleblower Reporting Point;
  • Risk management in project development;
  • Mediation in business disputes.

Our combined services form a successful solution for professionalization at corporations.


HANDREIKING DATAKWALITEIT MARKTWAARDE

EBBEN schreef in opdracht van Aedes en VTW de handreiking datakwaliteit marktwaarde. Bent u benieuwd naar het resultaat, klik dan hier.

COMPLIANCE UITDAGING EN DE EBBEN-AANPAK

Hoe bewaak ik mijn reputatie en hoe vermijd ik boetes en inmenging door de toezichthouders? Compliance gaat ook over optimaal benutten van kansen, zoals de regelgeving over korting verhuurdersheffing bij duurzaamheidsinvesteringen.

De EBBEN-compliance consultant coördineert de compliance werkzaamheden zelf, of coacht desgewenst de in-house compliance coördinator op basis van een bewezen trackrecord en de professionele ISO-compliance standaard.

Meer lezen over de Compliance uitdaging en EBBEN-Aanpak

KWALITEIT FINANCIËLE STUKKEN

Begrotingen en periodieke rapportages zijn voor het bestuur en de raad van commissarissen onmisbare documenten voor adequate sturing en beheersing van de activiteiten. Wat is de kwaliteit van deze documenten waarop belangrijke beslissingen worden gebaseerd? EBBEN heeft de expertise om de betrouwbaarheid ervan vast te stellen.

BIJZONDER ONDERZOEK

Ondanks alle maatregelen kan het toch een keer misgaan. U krijgt een signaal van onregelmatigheden in de organisatie. Zorgvuldigheid en expertise, maar ook daadkracht is geboden. U wilt het uit handen geven, maar grip houden op het proces. EBBEN staat u bij in zwaar weer.

Meer lezen over fraude in de corporatiesector

RISICOMANAGEMENT BIJ PROJECTONTWIKKELING

Nieuwbouw en renovatie is na de dip weer in alle hevigheid losgebarsten. Hoe voorkomt u ongewenste afboekingen? Een gestructureerde en eensluidende risicoanalyse van uw projecten geeft u inzicht in de portefeuille.

Meer lezen over risicomanagement bij projectontwikkeling

MEDIATION

Waar overeenkomsten worden gesloten kunnen ook geschillen ontstaan. Een stap naar de rechter? Of kunt u met behulp van mediation plooien gladstrijken en gezamenlijk weer een succesvolle toekomst tegemoet zien? Mediation is een vorm van risicomanagement. U bepaalt mede de oplossing voor het geschil.

Meer lezen over mediation

ACHTERGROND ONDERZOEKEN

Een corporatie is geen eiland. Met tal van partijen worden verbindingen aangegaan. Denk aan leveranciers, ketenpartners, tegenpartijen bij vastgoedtransaties, maar ook huurders en medewerkers. EBBEN is uw partner om de betrouwbaarheid van deze partijen te onderzoeken en te beoordelen.

Meer lezen over achtergrondonderzoek

BEWUSTWORDINGS- PROGRAMMA INTEGRITEIT

Het onderwerp integriteit kent een aantal onderdelen die u kunt ‘afvinken’: gedragscode, meldpunt, etc. Tot zover de hardware, maar hoe staat het met het kloppende hart van uw organisatie: de mensen. Om integriteit te laten werken is het cruciaal dat men het beleid begrijpt, dat er vertrouwen bestaat in de organisatiecultuur en dat de ‘tone at the top’ klopt. Dat gaat niet vanzelf.

Meer lezen over bewustwordingsprogramma integriteit

KLOKKENLUIDERS- MELDPUNT

Vanaf 1 juli 2016 is iedere organisatie met meer dan 50 medewerkers verplicht om een meldpunt voor misstanden in te richten. Wat kom daar allemaal bij kijken en wat moet u met de meldingen? Wij hebben ruime ervaring met de beantwoording van deze vragen en ondersteuning van onze klanten op dit vlak.

Meer lezen over meldpunt en vertrouwenspersonen

INTERNE AUDIT

Woningcorporaties met een bezit van meer dan 2.500 woningen worden volgens de Woningwet geacht een onafhankelijke controller in de organisatie te hebben. EBBEN beschikt over een controlplan voor woningcorporaties en kan u ondersteunen bij de implementatie en desgewenst in de uitvoering of met coaching van de interne controller.

Meer lezen over de Interne audit en de Woningwet

WAAROM EBBEN?

– EBBEN kent de corporatiesector en heeft op sector toegeschreven tools beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan.
– De passie van de professionals van EBBEN is om de professionaliteit van de organisatie verder te verbeteren, niet naar het blootleggen van tekortkomingen.

Bel voor meer informatie met Cosmo Schuurmans, partner bij EBBEN Partners, 06-46236606.

Site by Merkelijkheid.nl

On this website, Ebbenpartners uses cookies and similar techniques to make the website work properly and to analyze how the website is used.