BEN Partners also offers its experience in the form of trainings. Both public and in-house. Our partners and experts have extensive experience with giving training, including: in-house, public and business schools. With this, we go back to the many cases from our varied practice. Case studies make it easy to transfer knowledge and learn skills. The link to the theory, however, should not be missed.’

 

EBBEN Academy does not have the ambition to compete with the universities that try to improve managers and supervisors of listed companies in the marketplace. EBBEN Partners focuses, with merely one exception, on the market of middle-management, and members of the works council.

The exception concerns the field in which EBBEN Partners has extensive expertise, namely: integrity. EBBEN Partners will hold a master class: “Directors and supervisors, you can enjoy a good night’s rest.” With a professional dose of integrity in the organization, in combination with the presence of delicate measurement instruments, you as director and supervisor do not come to stand for integrity mishaps. And you can enjoy a good night’s sleep.

In the master class the participants will learn, among other things, how an integrity policy must be prepared. This masterclass can also be provided in-house to the management team – in the presence of one or more members of the Executive Board / Supervisory Board.

 

In house – 1 dagdeel

Bestemd voor RvC, RvB en managers.

Enkele participerende colleges over het ontwikkelen en implementeren van een integriteitbeleidsplan (gezamenlijke visie op integriteit, anti-fraudebeleid, veilig werkklimaat, gewenste omgangsvormen, etc.). Deelname door een lid van de RvC is zeer zinvol.

In house – 1 dagdeel

Een spannende helikoptervlucht over het leiderschapslandschap van de 21ste eeuw. Onze tijd vraagt om een fundamentele vernieuwing. De besturingssystemen waarmee we onze organisaties inrichten en veranderen. Zelfsturing en zelforganisatie komen steeds meer in de picture. Hoe zorgen we dat we in control kunnen samenwerken en dat we het volle potentieel van iedereen in de organisatie inzetten?

Hoe wordt iedereen leider in zijn/haar rol? Hoe distribueren we macht? Hoe organiseren we een systeem waarin iedereen een gelijkwaardige stem heeft? Waarbij dezelfde duidelijke spelregels gelden voor iedereen. Waarbij iedereen aanspreekbaar is en anderen aanspreekt. Waarbij we goed voor onszelf zorgen én onderdeel zijn van een groter geheel. Waar we opschalen zonder toename van bureaucratie. Waar we doorlopende, snelle, veilige, en betrouwbare verandering in kleine stappen zetten. Waar het eigenaarschap optimaal is georganiseerd. En: waar we in control zijn doordat het zelfherstellende vermogen in de organisatie op orde is.

Open inschrijving en in company -1 dagdeel

Bestemd voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden.

Een studiemiddag die inhaakt op veranderingen in vorm van leiderschap, vermindering van regels en delegeren verantwoordelijkheid. Morele autonomie is een belangrijke basis om integere beslissingen te nemen. Een vraagstuk bespreekbaar maken voordat wordt gehandeld is verstandig, maar niet eenvoudig. Nog moeilijker is om een collega aan te spreken als hij of zij ongewenst gedrag of noncompliant gedrag vertoont. Maar de meeste ernstige incidenten waar wij dagelijks kennis van nemen via de media, zouden nooit een incident zijn geworden als de elementen morele autonomie, bespreekbaar en aanspreekbaar goed ontwikkeld waren geweest in de organisatie.

Open inschrijving en in house – 1 dagdeel

In navolging van Transparency International besteedt EBBEN Academy aandacht aan het thema Jeugd en integriteit door het organiseren van een workshop bestemd voor managers en medewerkers die tieners mogen/moeten opvoeden of aansturen.

Hoe bevorder je morele autonomie van de jeugd? Hoe maak je opgroeiende tieners weerbaarder voor ‘stressful life events’ zoals bijvoorbeeld pesten, afpersing, loverboys en stress. Hoe maak je problemen bespreekbaar. Hoe kunnen tieners elkaar steunen?

Een maatschappelijk relevante training die ook nog een opbrengst heeft voor de organisatie: minder problemen thuis, betekent meer concentratie op het werk. Werkgevers investeren daar soms graag in.

The works council (OR) has much in common with the subject of integrity. The OR has an interest in a culture where integrity is present at a high level. During incidents, the OR often plays a role. And from within the advisory function the council can stimulate the management and /or counseling.

But …… .. if there is one concept that people can get a difficult grasp of, it is integrity. A subject that has enough to be busy for two days. A training seminar that yields money for the organization!

The seminar is intended for one OR, i.e. a small company with the possibility to discuss confidential case histories. Can be either in-house, or at an external location. In preparation, there will be a discussion with the chair of the OR.

 1. Discussion of conceptual content
 2. Translation into its own organization
 3. Case histories and dilemmas
 4. Main Components
 5. Key instruments
 6. Legal aspects of integrity
 7. Policy-based approach to integrity
 8. The role of the OR
 9. Case studies and dilemmas

Fees € 3.000 (excluding accommodation)

For more information, please contact academy@ebbenpartners.

In company – 2 dagdelen/1 dag

Bestemd voor (interne) onderzoekers

In vervolg op de studiemiddag Intern onderzoek: Overwegingen en strategie komt in deze workshop de aanpak en de uitwerking daarvan alsmede de rapportering aan de orde. Een praktisch gerichte workshop: hoe houdt je interviews, welke feiten (dieper) onderzoeken, dossiervorming, wederhoor, en vooral: wat en hoe rapporteren.

Gegeven door forensische accountants en data experts.

Legal risks are not the property of the legal experts’

Thinking in terms of risk is inherent in the work of legal experts. Concepts of enterprise risk management, such as the systematics of COSO, lines of defense, the distinction between strategic and operational risks, and the recognition of environmental factors such as the culture of the organization all add tools with which legal experts can carry out their work effectively. A training for general counsel, internal company lawyer and corporate law attorneys.

Systematic legal risk management, in line with the risk management system applied by the organization, has the following advantages:

 • Legal experts apply the same system and the same concepts as the risk managers;
 • The legal risks are made more visible to the organization;
 • The measures for the management of legal risks are developed in collaboration with others in the organization and are therefore more secured;
 • The measures for the management of legal risks are developed in collaboration with others in the organization and are therefore more secured;
 • Legal risks can be managed proactively.

The training is suitable for general counsel, internal company lawyers and business law attorneys who want to better understand their clients. The curriculum is largely interactive. An individual intake interview with each participant will take place – by phone- to align the program to better meet the needs of the participants. Participants bring forth practical situations from which the participants will then work out a plan of approach (proposal, analysis, and action plan).

Program

 1. Introduction to risk management;
 2. Enterprise risk management (COSO-model);
 3. Legal risks;
 4. Compliance risks;
 5. Intermezzo:self-scan legal risk management;
 6. Risk Management Concepts focused on legal and compliance risks (case studies);
 7. The steps of COSO, focusing on legal and compliance risks;
 8. Environmental factors, such as the culture of the organization, and the role of the lawyer within it;
 9. Competencies for lawyers;
 10. Application within your practice: analysis and management of a practical problem from your work environment;

For more information, please contact academy@ebbenpartners.nl

‘Legal risks are not the property of the legal experts’

Thinking in terms of risk is inherent in the work of legal experts. Concepts of enterprise risk management, such as the systematics of COSO, lines of defense, the distinction between strategic and operational risks, and the recognition of environmental factors such as the culture of the organization all add tools with which legal experts can carry out their work effectively. A training for general counsel, internal company lawyer and corporate law attorneys.

Systematic legal risk management, in line with the risk management system applied by the organization, has the following advantages:

 • Legal experts apply the same system and the same concepts as the risk managers;
 • The legal risks are made more visible to the organization;
 • The measures for the management of legal risks are developed in collaboration with others in the organization and are therefore more secured;
 • The measures for the management of legal risks are developed in collaboration with others in the organization and are therefore more secured;
 • Legal risks can be managed proactively.

The training is suitable for general counsel, internal company lawyers and business law attorneys who want to better understand their clients. The curriculum is largely interactive. An individual intake interview with each participant will take place – by phone- to align the program to better meet the needs of the participants. Participants bring forth practical situations from which the participants will then work out a plan of approach (proposal, analysis, and action plan).

Program

 1. Introduction to risk management;
 2. Enterprise risk management (COSO-model);
 3. Legal risks;
 4. Compliance risks;
 5. Intermezzo:self-scan legal risk management;
 6. Risk Management Concepts focused on legal and compliance risks (case studies);
 7. The steps of COSO, focusing on legal and compliance risks;
 8. Environmental factors, such as the culture of the organization, and the role of the lawyer within it;
 9. Competencies for lawyers;
 10. Application within your practice: analysis and management of a practical problem from your work environment;

For more information, please contact academy@ebbenpartners.nl

 

In the Summer School FRM we share our experience with you on the development and implementation of effective anti-fraud policies. In advance you will receive the textbook “Summer School FRM” to be studied in preparation.

The Summer School FRM is based on the international standard ‘Managing the Business Risk of Fraud’ which was developed by ACFE, AICPA and IIA. This guideline is closely tied to, among other things, the COSO2 and the IIA practice guide “Internal auditing and fraud”. These documents are provided during the program as well.

The Summer School FRM is structured around a major fraud case. Participants are guided with the development of the case in five steps: (1) Fraud risk governance (2) Fraud risk assessment (3) Fraud prevention (4) Fraud detection (5) Fraud response.

Tell me and I will forget, teach me and I may remember, involve me and I will learn

(Chinese proverb)

Upon completion of the Summer School FRM, you will be able to independently design and implement a sound fraud risk management system. Additionally, you will understand the operation, importance, and interrelation of the building blocks.

Why three days?

 • In three hours you would merely be able to get an explanation of the method, without being able to inquire more extensively let alone truly learn something;
 • In three weeks you would indeed have learned more, but would still not be allowed to entitle yourself a specialist. For this, there are courses of one year that you can best follow in combination with your work or job training;
 • •hree days is ‘the best of both worlds’.

For more information, please contact  academy@ebbenpartners.nl

Site by Merkelijkheid.nl

On this website, Ebbenpartners uses cookies and similar techniques to make the website work properly and to analyze how the website is used.